Norsk økonomi | International økonomi | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1. Forklar hvad Peter Birch Sørensen mener og beskriv finanspolitiske multiplikatorer - kapitel 19

Opgave 2. Forklar den norske centralbanks dilemma ved tilrettelæggelse af landets pengepolitik - kapitel 13

Opgave 3. kapitel 21
a. Præsenter andelene i et diagram og redegør for udviklingen, samt analyser og find væsentlige forklaringer på den økonomiske vækst i 2015 i Norge

Opgave 4. Notat til den Norske regering

Uddrag
En regering kan vælge at føre lempelig eller stram finanspolitik, når der føres finanspolitik, kan der bruges finanspolitikske instrumenter.

Disse finanspolitikske instrumenter kan både være indtægtsinstrumenter og udgiftsinstrumenter. Disse instrumenter kan have en direkte eller indirekte indvirkning på efterspørgslen.

Her skal man kigge på hvad et land ønsker for en stigende efterspørgsel indebærer en stigning i den indenlandske produktion

produktionsstigningen betyder at husholdningerne får en stigning i indkomsterne og når der er en stigning i indkomsterne, er der oftest en stigning i forbruget ellers stiger opsparingskvoten som dæmper multiplikator effekten.

For hver af de finanspolitiske indgreb er der en multiplikator effekt, som beregnes som ændringen i finanspolitisk instrument gange med multiplikator effekten på den givende finanspolitiske indgreb som bliver lig den samlet en ændring i eksempelvis BNP.

Før det givende citat bliver der snakket om at der skal bruges flere penge fra statens side fordi man har sparet på den norske oliefond og den vil over de næste 10 år stige med over 3000 mia. kr.

Befolkningen presser staten til at bruge flere penge hvilket tyder på at den Norske stat vil bruge nogle finanspolitiske udgiftsinstrumenter.

Det kunne tyde på man ville hæve indkomstoverførsler eller lave nogle offentlige investeringer. Hvis man tager udgangspunkt i at hæve indkomstoverførslerne

så har det en indirekte indvirkning på efterspørgslen fordi befolkningen kan lave en opsparing og dermed modvirke en del af effekten

det betyder der vil komme mindre efterspørgsel, det betyder i praksis at det offentlige hæver overførselsindkomsterne

så kan husholdningerne have et større rådighedsbeløb og dermed enten opspare dem i banken eller købe flere varer eller tjenester gos virksomhederne som dermed vil øge efterspørgslen eller importere fra udlandet.

Hvis den Norske regering derimod valgte at lave en offentlig investering som har en direkte indvirkning på efterspørgslen

hvor der efterspørges varer eller tjenester med det fulde beløb som har en stor indvirkning på efterspørgslen.

Det betyder i praksis at det offentlige investerer hvor man skal bruge virksomhederne til investeringen, som betyder at virksomheden har brug for arbejdskraft som betyder en øget beskæftigelse

til gengæld får husholdningerne en indkomst som kan bruges som opsparing, indkøb af varer eller import.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu