Norsk Økonomi | Årsprøve | International Økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018.
- Når man beregner priselasticiteten, benyttes denne formel

1.2 Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter.

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
a) Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten.
b) Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet.

2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018.

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.

Opgave 3

Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9.

Uddrag
Som man kan se i forsygningsbalancen, er Norge (fastland) i højkonjunktur, med en BNP-vækst på 2% i 2018. Dog er der sket et fald i olieproduktionen, som gør at, deres samlede BNP kom ned på 1,4% i 2018.

Hvis man kigger på deres samlede BNP-vækst på de 1,4% skyldes væksten bl.a. den positive udvikling på betalingsbalancen.

Man ser nemlig et fald i importen på 1%, og ligeledes et fald i eksporten, men kun på en -0,5%, hvilket resulterer i en positiv udvikling på betalingsbalancen, som påvirker BNP ‘et positivt. Endvidere ser man også en vækst i privatforbruget på 2%, hvilkethar sammenhæng med faldet i arbejdsløsheden, og stigningen i lønudviklingen.

Dette gør sig gældende, at når der er flere der kommer i arbejde, er der flere der får penge mellem hænderne, som øger privatforbruget, hvor de bare får flere penge mellem hænderne ved at øget løn - Her er risikoen bare at de ikke går til forbrug, men opsparing.

Dette har med følge haft en betydning på forbrugerpriserne, som i takt af dette selvfølgelig også er steget. Så alt i alt, er der gang i forbruget, som påvirker BNP ‘et positivt, men med følge en negativt stigende inflation.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu