Norsk økonomi | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 Beregn, på baggrund af oplysningerne i bilag 1, priselasticiteten for unges cigaretforbrug i perioderne 1990-2004 og 2004-2018

1.2 Den danske regering overvejer med inspiration fra Norge at indføre en drastisk afgiftsstigning på cigaretter. Forklar konsekvenserne af en sådan afgiftsstigning.

1.3 Regeringen planlægger at lægge en afgift på x kroner på en vare.
a) Forklar hvilket diagram i bilag 4 der viser effekten.
b) Forklar hvorledes afgiften påvirker forbruger- og producentoverskuddet.

2.1 Analyser på baggrund af bilag 5 årsagerne til den økonomiske vækst i Norge i 2018

2.2 Diskuter med udgangspunkt i den aktuelle konjunktursituation i Norge fordele og ulemper ved en ændring af arbejdstiden. Kom herunder ind på vækst, konkurrenceevne og løndannelse i Norge.

3. Du er ansat i Norges Bank (den norske nationalbank) og er blevet bedt om at udarbejde et notat på maksimalt 600 ord til den norske regering. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 5, 6, 7, 8 og 9.

Uddrag
Norge har i de seneste år været i højkonjunktur. Det fremgår ud fra nøgletallene, som ses i bilag 5. Her ses det, at Norges BNP er vækstet med 2% eller derover siden 2017, hvilket altså betyder, at de er i højkonjunktur.

Derudover er arbejdsløsheden i Norge også faldet i løbet af de seneste år , så de er oppe på en beskæftigelse på over 96% af arbejdsstyrken.

Den lave arbejdsløshed skaber højere lønninger til medarbejderne. Det ses også i nøgletallene, at lønningerne i Norge er steget i løbet af de seneste par år.

Når lønningerne stiger, skaber det højere produktionsomkostninger for virksomhederne, som derfor er nødt til at øge priserne.

I bilag 6 findes et forslag om at give nordmændene kortere arbejdsdage, så de kun skal arbejde 30 timer om ugen. Hvis man vælger at indføre en 30 timers arbejdsuge i Norge, vil det betyde øgede skatter, beskæringer i velfærd og færre offentlige investeringer.

Ifølge en udregning fra Norges finansminister, vil de kortere arbejdsdage betyde et øget skattetryk på 11 procentpoint . Desuden vil det gå ud over den norske sundhedssektor, da de kortere arbejdsdage også vil betyde korte arbejdsdage til sundhedspersonalet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu