Norges økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Opgave 1.

1.1

I denne opgave vil jeg med henblik på bilag 1. beregne priselasticiteten for unges cigaretforbrug i de givne perioder.

Uddrag
I denne opgave vil jeg forklare konsekvenserne af, at den danske regering vil indføre en afgiftsstigning på cigaretter.

Der er helt bestemt konsekvenser for samfundet, hvis den danske regering vælger at udføre en ændring som denne.

Først og fremmest har det en umiddelbart positiv indvirkning på de offentlige finanser. Dette er pga. denne afgiftsstigning, som medfører at den danske stat får flere driftsindtægter

og hermed bidrager det med endnu flere penge til statskassen. Når prisen på cigaretter stiger, så vil der være færre der ryger, og køber cigaretter i Danmark.

Forbrugerne ændrer altså deres adfærd, og det kan betyde, at folk handler cigaretter over grænsen eller på det sorte marked i stedet.

Der er altså ingen tvivl om, at det påvirker visse samfundsøkonomiske faktorer, når staten hæver afgifterne (skat, moms), herunder grænsehandlen og sundhedsomkostningerne.

Hvis tobaksudgifterne forhøjes en anelse, måske med en prisstigning på omkring 4 kr. så vil det gå hen og have en positiv samfundsøkonomisk virkning, og hermed styrke de offentlige finanser.

Men vælger staten at forhøje afgifterne for markant, så kan det blive til et samfundsøkonomisk tab og et hul i statskassen.

Tager man udgangspunkt i opgave 1.1 er der i Norge over en lang årrække sket en drastisk ændring ift. Efterspørgslen på cigaretter.

En markant prisstigning, som gør priselasticiteten elastisk, hvilket vil sige at prisen har en større betydning for forbrugeren, hermed konkluderes der at prisen er afgørende for lige præcis denne vare.

Adfærden hos unge rygere i Norge har også forandret sig, antallet af rygere er faldet, i takt med prisen er steget.

En ulempe ved nedsænkningen af cigaretpriserne er, at flere unge finder på andre skadelige alternativer, såsom snus, dette er også kaldes substitutionseffekten, da flere vil skifte til en anden form for tobak.

Med udgangspunkt i bilag 3 kan man udlede, at det faktisk kun er 1 ud af 33 personer blandt 16-24-årige i Norge som ryger, hvilket hovedsageligt er fordi prisen er så høj som den er.

Derudover er kulturen anderledes sammenlignet med Danmark, nemlig fordi det for nogen handler om fokus på en sund livsstil.

Da prisen var lavere i Norge, røg 29% af de unge, men den nuværende pris på næsten 100 kr. har medført et fald til 3%.

Hvilket anses som positivt ift. Sundhedsforebyggelse . Herudover kan man tale om indkomsteffekten, da antallet af unge rygere vil falde, da de unge har en lavere indkomst, og derfor vil den høje pris ramme dem hårdere.

Ser man på fordelingsvirkningen, som er udtryk for hvordan moms og afgifter rammer hhv. høje og lave indkomster.

Så har den høje cigaretafgift ramt dem med lavere indkomst hårdere end dem, som har høj indkomst. Det betyder, at de som ikke længere har råd til at ryge, dermed ikke køber nogen cigaretter.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu