Noget finder sted | Analyse | Jørgen Nielsen

Indholdsfortegnelse
Præsentation af teksten:

Hvad (analyse af indhold):
- Handling:
- Tid og miljø:

Personkarakteristik:
- Mary:
- Einar:

Forholdet mellem personerne:
- Mary og Einar:
- Mary og fruen:

Hvordan (analyse af form):
- Indre komposition:
- Fortæller og synsvinkel:
- Fremstillingsform:
- Sproglige billeder:
- Ordklasser:
- Ordvalg:
- Sætningsopbygning:

Fortolkning:
- Tema:

Perspektivering:

Uddrag
Handling:
Denne novelle omhandler Mary, som er en stuepige i historien, og som arbejder for en frue, hvis navn ikke nævnes i teksten.

Mary bliver hundset rundt med af fruen, som aldrig er tilfreds med hendes arbejde - der er altid et eller andet galt i hendes arbejde.

Marys kæreste, som går under navnet Einar nævnes gentageligt igennem teksten, dog skal det understreges, at Mary og Einar hverken var gift eller forlovet med hinanden - det vil dermed resultere i, at det var et parforhold (kærester).

Alt som Mary elskede var Einar, hun havde mistet tilliden til alt andet end Einar i sit liv, og derfor holdte hun nært af ham.

Fra starten af novellen får man et indblik i Marys verden, hvor tanker om selvmord, depression og ensomhed udmeldes.

Mary følte ensomhed, og var ulykkelig omkring alle aspekter af livet - hun så intet gavn i at leve længere, og dette meldes klart i starten af teksten.

Eksempelvis i side 53, linje 5: ”Men det havde været sådan, at hun nu følte en taknemlighed over, at hun kun havde tilbage at dø.”

I denne tids sociale sammenhænge, så var selvmord anset, som værende en vittighed, der var ualmindeligt, unormalt og sjældent blandt borgerne.

Eksempelvis i side 53, linje 11-12: ”Dette begreb at drukne sig - det havde tidligere været noget, man strejfede i spøg uden at tænke over, hvad det kunne betyde, når det var virkelighed for et menneske.”

Mary er en lydig stuepige, som adlyder fruen i alle dagstjenester, og aldrig modsiger eller indvender fruen. En dag mødes kæresteparret og indgår i et seksuelt samleje, hvorpå, at Mary bliver gravid med et barn.

Denne hændelse fungerer som at lægge mere salt på såret for Mary og dermed mister hun tilliden til livet, og ser kun en vej ud.

Teksten ender med, at Mary finder en dag, hvor Einar ikke var tilstede, og gik ud imod søen, hvor hun dermed hoppede ud og druknede sig i søen.

Teksten ender med, at Marys lig bliver opdaget, hvor barnet blev opdaget. Denne hændelse chokerede alle beboerne i byen.

Tid og miljø:
Teksten foregår i mellemkrigstiden, og perioden imellem 1930’erne til 1940’erne, da selve historien er skrevet.

I præcis dette omfang i historien var Europa præget af nazismen som spredte sig til adskillige ender af Europa, herunder også selve den nazistiske ideologi.

Danmark var et særdeles opdelt land i forhold til indkomstfordelingen, og der var en markant forskel blandt underklassen og overklassen.

Ydermere så havde man et samfund, som var bygget på de idealer, at enten var du født rig og forblev rig eller omvendt, således, at man ikke havde mulighed for at gøre om på sin økonomisk situation.

Den økonomiske situation var allerede afgjort. Kulturmæssigt var man i en periode, hvor kærestepar ikke var særligt populært blandt de unge eller børn generelt.

Idéen om et godt barn var, at barnet skulle adlyde og gøre, hvad forældrene beordrede dem om, og intet andet. Et barn skulle være nobelt, og forholde sig rent indtil efter uddannelsen og fik en kone, som så fik dannet et familieliv.

Et liv udenfor disse normer anses, som værende kulturmæssigt forkert, og dette vil derfor skabe socialt udskamning overfor familien.

Dette forklares også i teksten, hvorpå, at Mary bliver gravid, og hun ikke kan bære tanken om, hvordan samfundet vil reagere til nyheden, da hun hverken er gift eller forlovet.

Eksempelvis i side 55, linje 29-33: ”Nu skulle hun være moder, og hun havde ikke eng ung moders ret. Dette naturlige, som skulle ske med hende ville vække opstandelse, når det en dag ikke længere kunne skjules.

Hvorhen hun så vendte sig ville det vække opstandelse. ”. Længere hen af teksten forklares der også, at det anbringer skam at skulle være gravid udenfor ægteskabet.

Eksempelvis i side 55-56, linje 37-1 i side 56: ”Hun kunne ikke bære skam. Hun kunne ikke bære at være den illegitime, den, der var ringere end andre i folks øjne. ”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu