NewArt | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Kalkulation og indtjening
1.1
Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus.
1.2
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus.
1.3
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.
1.4
Beregn, om reklamefremstødet er lønsomt, hvis afsætningen af Luksus øges med 750 stk.

Opgave 2
Indtjening og likviditet
2.1
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

2.2 Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.
2.2
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

Opgave 3
Afskrivninger
3.1
Beregn den årlige afskrivning efter den lineære metode
3.2
Opstil en afskrivningsplan for it-udstyret under forudsætning af, at man i virksomheden anvender den lineære afskrivningsmetode.
3.3
Opstil en afskrivningsplan for it-udstyret under forudsætning af, at man i virksomheden afskriver sine anlægsaktiver efter saldometoden med 30% årligt.
3.4
Redegør for begrebet afskrivninger, og kom herunder ind på forskellen imellem de to forskellige metoder der kan anvendes.

Uddrag
Opgave 1
Kalkulation og indtjening

I produktionsvirksomheden NewArt fremstilles bl.a. rammer til billeder. En af virksomhedens populæreste modeller er Luksus.

Rammen fremstilles af 4 aluminiumslister, 1 stk. glas og 1 bagside af træ. Desuden monteres 4 beslag, inden rammen emballeres. Produktionstiden forventes at udgøre 6 minutter pr. ramme.

Virksomheden forventer at kunne sælge produktet Luksus for kr. 200 til en række detailbutikker i Danmark.

---

1.3
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.

Dækningsgraden bliver påvirket, da der er ændring i variable enhedsomkostning, den bliver påvirket negativ, da det nu tager længere tid at producer samme vare som før.

Dækningsgraden vil ikke have været påvirket, hvis der var ændring i afsætning, da det ikke har nogen betydning for dækningsgraden. Man kan også se på billedet at dækningsbidrag pr. stk. er faldet med 20, og at dækningsgraden er faldet med 10 %.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu