Naturen | Opgave

Indledning
Naturen har altid spillet en stor rolle for mennesker. Denne store og dermed vigtige rolle har sat spor i alle menneskers fortolkninger og udtryk deraf.

Nogle ser den smukke natur og ser i den Guds storhed. Andre ser den grimme natur, og spørger sig selv hvordan der overhovedet kan være en Gud til stede når disse ting foregår.

Disse syn på hvad naturen er og hvad vi kan hente fra den har ændret sig rigtig meget igennem tiden, og dette har naturligvis afspejlet sig i litteraturen som i mange år har fungeret som en måde hvorpå vi kan gå tilbage i tiden og betragte verden igennem fordums personers øjne.

Litteraturen kan rumme alt, og ligeledes kan naturen. Naturen kan i sit udtryk være national, romantisk og kristen, men den kan dog samtidig være farlig, grim og uforståelig.

Hvordan forfattere har berettet om naturen har ofte udelukkende været præget af deres interne følelser, men disse følelser har dog i nogen grad formentlig været præget af de eksterne forhold som har gjort sig gældende i den tid forfatteren har befundet sig i.

Indholdsfortegnelse
Morgenstund har guld i mund - N.F.S. Grundtvig - Oscar
VIKTORIAPARK, BERLIN, 10.-25. FEBRUAR 2014 - Andreas
Perspektivering

Uddrag
Igennem salmens 5 strofer følger vi samtidigt en kronologisk udvikling af dagen som den beskrives. Første strofe går ud på vækkelsen - både den spirituelle og den fysiske.

Vi er fysisk tilstede i en morgenstund som efter sigende har “guld i mund; for natten Gud vi love;”. Det første vi gør når vi vågner er altså at reflektere over Guds rolle netop dette, og for dette udtrykker vi naturligvis taknemmelighed.

I anden strofe er vi allerede vågnet, og nu skal vi “ile” og bevæge os med glæde til vores arbejde, for natten - og dermed Gud - har “genfødt” os ved vores nattehvile.

Tredje og fjerde strofe følger det samme tema. Her tilskynder Grundtvig os til at bruge dagen på den rette måde, til at være produktive og til at gøre gavn.

Han fortæller os at “glædelig er hver en dag, som leves til Guds velbehag”, også selvom vi måtte græde. Så selvom vi lejlighedsvist måtte opleve tristhed. vil vi altid ved Guds hjælp kunne se frem til endnu en morgenstund med “guld i mund”.

I strofe 3 for vi tilmed at vide at det omtalte guld som morgenstunden har i munden betyder glæde. I strofe 5 langer dagen mod sin ende. “Sol opstår, og sol nedgår, når den har gjort sin gerning;”.

Her refererer Grundtvig til døgnets cyklus, i det at han besjæler solen som et væsen som atter har fuldendt sit gøremål og nu vil nedgå indtil at vi vågner igen.

Det er interessant hvorfor at Grundtvig har valgt at omtale dette guld som værende i munden af morgenstunden. Mit gæt ville være fordi, at man ikke må tage det for givet, da det jo kun starter som et potentielt udfald af dagen.

For som Grundtvig flere gange fortæller os, må vi leve som Gud ønsker det af os før at vi kan få del i denne glæde. Dette ses f.eks. ved: “og glædelig er hver en dag, som leves til Guds velbehag,” For Grundtvig betyder glæde utvetydigt noget som er givet til os af Gud.

Når guldet - glæden - er i munden er den også stadig kun noget som potentielt ville kunne tilblive. Dette underbygges også af Grundtvigs føromtalte syn på dagen som noget der kun vil blive godt og produktivt hvis vi husker og ærer Gud.

Salmen er uden tvivl præget af det øgede natursyn der var blevet tilvejebragt af romantikkens indtræden. Den natur vi præsenteres for i denne salme, er en natur som afspejler og rummer alt det guddommelige i sin essens.

Et eksempel kunne være i salmens sidste strofe hvor der står; “Sol opstår, og sol nedgår, når den har gjort sin gerning; Gud give os at skinne så,”.

Her sættes en så basal naturlig ting som solens gang altså i ledtog med Guds magt, pragt og storhed, og det er altså igennem denne verdensanskuelse at universalromantikken for alvor giver sig til kende i denne salme.

Når man gennem litteraturen tilgår skrivelser af denne genre, vil naturen som den ses her, også præsenteres gennem de smukkeste og mest idylliske glimt for læseren.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu