Nationalsocialisme | DHO | 12 i karakter

Problemformulering
Denne opgave omhandler den interne strid i NSDAP, som er et interessant emne, da det er en del af en relativ kort periode af Tysklands historie, der omfatter ufatteligt meget og beskriver en af menneskehedens største forbrydelser.

En beretning om dette emne er vigtigt for at oplyse samfundet og reducere muligheden for, at en lignende katastrofe kan forekomme igen.

Specifik den interne strid er særlig spændende, fordi det ikke er et særlig populært emne af nazismen og undersøgelserne gav mange nye oplysninger.

Der startes med en redegørelse af NSDAP og deres interne strømninger, der skal anføre de forskellige grupperinger indenfor partiet.

Herefter laves en kildeanalyse fra det nye partiprogram af Gregor Strasser for at konkretisere differensen i forståelsen af partiets officielle politiske linje.

Til sidst vurderes, hvorfor der opstod en opposition i partiet og hvorfor Hitler valgte den nationale side.

Indledning
Nationalsocialismen er en ideologi, der er præget af stor polarisering.Den politiske uenighed omhandlede hovedsageligt spørgsmålet, om det nationale eller det socialistiske kom først.

Ideologien er fast forbundet med den nationalsocialistiske bevægelse i Tyskland og dermed NSDAP. Jeg undrer mig over, hvordan disse to meget kontrære strømninger kunne være indenfor et parti.

I det følgende redegøres for NSDAP og deres interne strømninger. Herefter analyseres konkretisering af det oprindelig partiprogrammet fra 1926 af Strasser fløjen.

Til sidst vurderes, hvorfor der opstod en opposition i partiet og, hvorfor Hitler valgte den nationale side.

Indholdsfortegnelse
Indledning… 3
Problemformulering 3
NSDAP og deres interne strømninger… 4
- Strasser fløjen 5-6
- SA-konflikten 6
Kildeanalyse af det ”nye program”… 7-10
Opståen af en opposition i partiet 10-11
Hitler og det nationale 11
Konklusion… 12
Litteraturliste/Webliste 13
Bilag… 13

Uddrag
NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) er et nazistisk parti, som blev grundlagt i august 1920.

Partiets forløber var DAP (Deutsche Arbeiterpartei), som allerede blev grundlagt i München i 19191. Partiets omstændigheder, i ”Weimarer Republik”, var præget af meget varierende politiske og økonomiske vilkår.

”De vilde tyvere”, var en periode med stabile økonomiske vilkår og en opblomstrende kultur. Det var hovedårsagen til de svage valgresultater af NDSAP i årene 1924-1928.

Den følgende ustabile økonomiske og politisk situation resulterede i øget interesse for ekstremistiske holdninger i samfundet.

Det kunne man tydeligt se ved valget til rigsdagen i september 19302, hvor KPD fik 13,1% og NSDAP 18,3% af stemmerne3. Krisen var et vigtigt element, som banede vejen for nazisterne.

Hitlers og partiets første politiske gennembrud kom med Hitlers tale den 24. februar 1920, hvor man indkaldte til et stormøde i München.

I talen fremlagde han det nye partiprogram, med 25 punkter, hvor DAPs tidligere program udgjorde fundamentet.

DAP var et parti, som ville kombinere både arbejdernes- og nationale interesser og prøvede at lave et program, der er imødekommende for begge sider.

Det ses også i NSDAPs partiprogram, som havde meget generelle og upræcise formuleringer4. Partiet havde effektiv ingen konkret politiske mål.

Det tillod, at man kunne kombinere flere forskellige forestillinger, som blev brugt strategisk for at øge attraktiviteten i den brede befolkning5.

Hovedsagelig lignede programmets synspunkter datidens folkelige- og højreradikale grupperinger, som havde præget Bayern.

Dog fandtes også socialistiske punkter, som viste en diskrepans i partiprogrammet og dermed også selve partiet.

Denne var en generel konflikt i nationalsocialismen. Uenigheden drejede sig hovedsageligt om, hvad der kom først: det nationale eller socialistiske6.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu