National identitet i 1800-tallet | DHO

Indledning
I begyndelsen af 1800-tallet havde Danmark ledt mange historiske nederlag, der splittede danskerne og deres værdier på nationalt plan.

Landet havde forhenværende gennem oplysningstiden været en forholdsvist indflydelsesrig helstat, der rådede over mange lande og nationer.

Da Danmark tabte Slaget på Reden mod England i 1801, gik fallit som følge af Napoleonskrigene mellem 1807-1814, og mistede Norge til Sverige i 1814, stod danskerne tilbage med en skærpet national stolthed, der skulle genetableres af nationen selv gennem nationalromantisk litteratur og nationalliberalistiske tanker.

I min DHO opgave vil jeg præsentere en uddybet historisk redegørelse for de centrale begivenheder, der fandt sted i begyndelsen af 1800-tallet.

Her vil jeg lægge fokus på de historiske begivenheder, der kan have været grundlaget for nationalromantikkens opståen. Efter opsummering af disse historiske begivenheder, vil jeg redegøre for nationalromantikken som en litterær strømning.

Herefter vil jeg lave en dansk litterær analyse af Adam Oehlenschlägers fædrelandssang ”Der er et Yndigt Land” ved efterfulgt af en historisk kildekritiske analyse af mine to selvvalgte kilder med fokus på, hvordan national identitet er fremtrædende del af 1800-tallets Danmark.

Kilderne er Orla Lehmanns national liberalistiske tale ”Danmark til Ejderen” og H.C Ørsteds brev til Adam Oehlenschläger kaldet ”Om Københavns Bombardement”. Til slut vil jeg diskutere hvorfor den nationale identitet var så central i 1800-tallets Danmark.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning 3
2. Danmark i 1800-tallet
1. Redegørelse for centrale historiske begivenheder 3
2. Karakterisering af nationalromantikken 4
3. National identitet i 1800-tallets Danmark
1. Digtanalyse af Der er et Yndigt Land 5
2. Historisk kildekritisk analyse af to selvvalgte kilder:
2.1 Kildekritisk analyse af Orla Lehmanns tale Danmark til Ejderen 7
2.2 Kildekritisk analyse af H.C Ørsteds brev Om Københavns Bombardement 8
4. Diskussion
1. Svag nation med stærke værdier… 8
5. Konklusion
1. Den danske historie skaber nationalromantikken 9
6. Litteraturliste 10

Uddrag
Tabet af Norge
I perioden 1807-1814 allierede Danmark sig påtvunget med Napoleon.

Dette havde negative konsekvenser for Danmark, der som følge den dårlige handelsmæssige profit og hærudgifter endte med at gå statsbankerot.

Valutaen mistede næsten al værdi og inflationen var gennemgribende i hele landet. Da Sverige havde formået at komme igennem Napoleonskrigen nogenlunde helskinnede mistede Danmark Norge til Sverige efter fredsafslutningerne på krigene i 1814.4

Ved tabet af Norge led Danmark et nederlag der skærpede arealet på, hvad de rådede over. Dette gjorde Danmark et væsentligt mindre land.

Nu regerede Danmark nemlig kun over landet selv, hvilket betød at Danmark blev reduceret fra stor helstat til betydeligt mindre helstat med kun Slesvig og Holsten tilbage. Begrænsningen af dansk territorium sluttede uheldigvis ikke her.

Det viste sig, at Danmark i den anden halvdel af det 19. århundrede skulle miste endnu mere territorie som følge af stridighederne mellem den danske regering og stænderforsamlingerne Slesvig og Holsten.

Karakterisering af nationalromantikken
Som følge af alle de nederlag, som den danske nation led gennem den første halvdel af 1800-tallet, opstod der som modspil en litterær udvikling, som vi i dag kender som Guldalderen.

Her søgte forfattere og kunstnere tilbage i Danmarks mere storslåede historiske perioder som vikingetiden og middelalderen for at grundlægge for landets nationale værdier.

I Guldalderen var kærlighed, historie og natur vigtige i litteraturen. Guldalderen danner således ramme om den litterære strømning Nationalromantikken, der gennem digte og fædrelandssange fremhævede de historiske sejrer og naturskønne landskaber i Danmark.5

Nationalromantikken opstod i Heidelberg perioden fra 1804 til 1808, som følge af Napoleonskrigene, hvor flere nationer opstod rundt omkring i Europa.

De nye nationer skulle bruge noget fælles at værne om for at skabe karakteristik og sammenhold. Fælles historie og folkesagn skulle værnes om, for at give identitet.

6 I Danmark blev litteratur med fokus på heltedyder og kongeidealer skiftet ud med litteratur, der fokuserede på historie, natur og kærlighed.7

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu