Indledning
Et samfund har brug for et fælleskab, at støtte sig op af i både op og nedture. Fædrelandskærlighed er hvad der holder et lands fælleskab sammen.

Danmark kan ses som ét stort fælleskab. Danmark er gået gennem de mørkeste tider med enorme tab, ved tabet af slaget på reden mod England i 1801

ved tabet af Norge til Sverige i 1814 og konsekvenserne af Napoleonskrigene mellem 1807-1814. Selv efter dette fandt Danmark vejen tilbage til lykke og glæde.

Ved hjælp af vores nation formåede vi at genetablere den danske stolthed, gennem nationalromantisk litteratur og nationalliberalistiske tanker.

I min DHO-aflevering vil jeg præsentere en nøje uddybelse, af den nationale identitet i 1800-tallet. Her vil jeg fortælle om nogle af de danskere der har sat et stort aftryk på den dansk nationale identiet i denne periode.

Efterfølgende af indledningen af emnet, vil jeg redegøre for den dansk nationale identitet i perioden 1800-tallet.

Herefter vil jeg lave en dansk litterær analyse af H.C Andersen fædrelandssang ” Danmark, mit fædreland” efterfulgt af en historisk analyse af to selvvalgte kilder:

Et maleri ”Efterårslandskab hankehøj ved valle” malet af den danske kunstmaler Johan Thomas Lundbye og talen fra den danske nationalliberale politiker Orla Lehmann ”Danmark til Eideren”. Til sidst vil jeg diskutere om hvorfor, den nationale identitet var så central i det danske 1800-tal.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse 3
Dansk analyse 4
Historisk analyse 5
Historisk kilde 7
- Forgrund: 8
- Mellemgrund: 8
- Baggrund: 8
Diskussion 9
Konklusion 9
Litteraturlisten 11
Bilag 12
- Bilag 1. - ”Efterårslandskab” - Johan Thomas Lundbye 12
- Bilag 2. - ”Danmark til Ejderen” - Orla Lehmann 1842 13

Uddrag
” Danmark, mit fædreland” er en fædrelandssang skrevet af forfatteren er H.C. Andersen, der er en af Danmarkshistoriens mest kendte forfattere.

Han levede fra 1805 til 1875, og derfor i perioden Romantikken. Genren på sangen er under lyrik, hvilket bla. kan ses på den måde den er delt op i vers og strofer på.

Derudover indebærer sangen også rim, og er et digt. Teksten bevæger sig mellem fortid, nutid og fremtid.

Sangen er en hyldest til Danmark, hvilket kan fornemmes i ordvalget. Derfor er der åbenlyst også stort fokus på det nationale, bla. de mange referencer til den danske natur og sprog

”Du danske friske strand” (strofe 1, vers 5) eller ”Du danske sprog, du er min moders stemme” (strofe 1, vers 3). Begge disse er hyldester til det danske.

Som mange andre digtere og forfattere i nationalromantikken, så H.C. Andersen tilbage på Danmarks storhedstid, under Knud den store, ”Engang du var herre i hele norden, bød over England

nu kaldes du svag” (strofe 3, vers 1). H.C. Andersen får her beskrevet, i sammenhæng med Napoleonskrigene, og tabet af Norge, hvor meget man mente Danmark var i stand til.

Sangens grafiske lag består af 4 strofer med hver 8 vers i, dermed er der 32 strofer i alt. Sangen har en meget struktureret komposition, eftersom som mønstret er det samme hele vejen igennem sangen.

Den indebærer forskellige af troper og figurer bla. enderim. Enderimene i sangen lyder: A-B-A-B, C-D-D-C.

Udover enderim finder vi også gentagelsesfigurer. Hver strofe i sangen ender med ”Dig elsker jeg-Danmark mit fædreland” Et andet eksempel kunne være ordet ”gud”, der også bliver benytter op til flere gange, ”Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer!” (strofe 2, vers 7).

I Sangen bliver der også brugt ordet ”du”. Dette bliver brugt i sammenhæng med Danmark. Altså Danmark bliver omtalt ”du”, dette gør at sangen bliver lidt mere personligt, og kærlig.

I sangen gøres der også brug er personificeringer og besjælinger, bla ”hvor reder sommeren vel blomsterengen” (strofe 2, vers 1)

her bliver sommeren tildelt den egenskab at kunne rede blomsterengen. ”Du danske sprog du er min moders stemme” (strofe 1, vers 3), i denne sammenhæng, bliver sproget omtalt som en person, ”du” .