Naadsensbrød | Analyse | Henrik Pontoppidan

Indledning
Naadsesnbrød er en novelle skrevet af Henrik Pontoppidan, og er udgivet i 1887. Novellen er skrevet under perioden Det moderne gennembrud og omhandler overordnet set den måde underklassen var underlagt samfundets overklasse.

Novellen handler om den fattige enke Sine Bødker, som mod sin vilje anbringes på det lokale fattighus, også kaldet for ”Kassen”, fordi hun ikke længere kan forsørge sig selv.

Novellen beskriver fattighuset udenpå såvel som indenfor. Vi hører om beboerne på fattighuset og om deres dagligdag, om den mad, de får serveret, og om deres arbejdsforhold.

Fattighuset bliver beskrevet som et sted, hvor beboerne lever under strenge regler og arbejder i tavshed dag og nat.

Uddrag
Synsvinklen er ydre, da alt bliver set udefra. Fortælleren videregiver information, som man selv ville kunne vide, hvis man selv havde været der, og vi som læsere ser begivenhederne og personerne udefra, ikke fra personernes egen synsvinkel i fortællingen.

I forhold til den tidslige synsvinkel er historien fortalt med bagudsyn, da der for eksempel i starten, står ” Der stod en Eftermiddag et stort Spektakkel omme i Smøgen bag Gadekjæret, hvor fire-fem sorte Indsidder-Rønner ligger sammenbyltede under Skolebakken.”

Her beskriver fortælleren hvad der ”har” været sket, og derfor ligger fortælletidspunktet efter den fortalte tid. ”Naadsensbrød” tilhøre den litterære strømning kaldet kritisk realisme.

Her forsøger man at skildre virkeligheden på en realistisk måde, mens man samtidig forholder sig kristik til den. Den kritiske realisme ses tydeligt i Naadsensbrød.

Fortælleren er meget ironisk i den måde han skriver på. Han giver sine holdninger til kende ovenfor læseren, netop ved at bruge ironi.

Ironi var også en stor del af Henrik Pontoppidans skrivestil, hvor han skriver det modsatte end det han mener.

Ironien er meget dominerende i denne novelle, men det er dog ikke i hele teksten der bliver gjort brug af det. Tværtimod er meget af ironien samlet i et længere stykke i teksten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu