Indholdsfortegnelse
Opgave 1.

Jeg vil i opgave 1 udarbejde en virksomhedskarakteristik af Muuto. I en virksomhedskarakteristik kigger man på alle de væsentlige faktorer som ligger til grund for virksomhedens karakteristika. Jeg vil altså beskrive virksomhedens væsentligste kendetegn. Her vil jeg blandt andet tage udgangspunkt i den skabelon som ligger til rådighed i min lærebog ”systime markering (læreplan 2017)” kapitel 2.1.

Jeg vil selvfølgelig kun udvælge de faktorer som er betydningsfulde for min virksomhedskarakteristik af Muuto.


Opgave 2.
I denne opgave vil jeg analysere Muutos internationalisering. For at analysere Muutos internationalisering vil jeg analysere hvilke eksportmotiver Muuto har benyttet sig af, her er der tale om enten proaktive eller reaktive, både interne og eksterne, derefter en analyse af hvilken markedsudvælgelse Muuto har benyttet sig af, dette er enten Tilfældighedsmetoden, Nærmarkedsmetoden eller Tragtmetoden, og til sidst hvilken internationalieringsmodel Muuto har benyttet sig af, her er der tale om tre forskellige modeller, Uppsala-modellen, Born global og Netværksmodellen.

Disse tre modeller bekriver hver især hvordan virksomheden har ”opnået” den internationalisering som de har på nuværende tidspunkt.

Opgave 3.
Jeg vil i denne opgave vurdere potentialet af Kina som eksportmarked for Muuto. Til at vurdere potentialet af Kina som eksportmarked for Muuto, vil jeg argumentere for og imod de punkter som mit casemateriale har oplyst mig om.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Virksomheden Muutu A/S blev grundlangt tilbage i 2006.

Virksomheden er som nævnt et aktieselskab som blev opkøbt af deres nuværende moderselskab Knoll tilbage i 2017. Knoll er en af verdens førende designvirksomheder inden for bolig- og kontorindretning. Muuto udbyder bolig- og kontorindretnings produkter.

Virksomheden er en produktionsvirksomhed som har 120 ansatte og sælger sine produkter i 60 forskellige lande. Sortimentet kan beskrives som både bredt samt dybt, dette skyldes Muutos bredde varegruppe, dette er eksempelvis Knagerne ”Dots”, lamper og forskellige sofaer.

Alle disse produkter findes i forskellige farver, hvilket resulterer i, at Muutos sortiment samtidig også et dybt. Branchen Muuto befinder sig i, kan beskrives som ”Industriel design og produktdesign”.

Idegrundlaget bag virksomheden er, at producere ”luksus man har råd til” samt producere langtidsholdbar æstetik, funktionalitet og godt håndværk. Virksomhedens vision er, at blive lige så aktive på deres markeder i Asien og Nordamerika som de er i Europa.

Ud fra de forrige regnskaber, er det tydeligt at se, at Muuto har fundet sit ”hul i markedet”, og har kunne mærke en stigende efterspørgsel fra forbrugerne. Dette har reusulteret i en enorm vækst. Resultatet før skat har nemlig i seneste regnskabsår været seksdoblet fra forrige år.

Ud fra mit givende casemateriale, kan jeg konkludere, at Muuto primært sælger deres produkter på konsumentmarkedet (B-C).