Indledning
Novellen ”Muldskud” er en Novelle skrevet af Henrik Pontoppidan og er en del af novellesamlingen ”Krøniker”. Novellen er skrevet i 1890 i slutningen af det moderne gennembrud.

Henrik Pontoppidan var en af de største forfatterne under det moderne gennembrud og har også vundet nobelprisen for litteratur i 1917. Han brugte meget realisme og ironi i hans skrive stil, som han også var meget kendt for.

Hans skrivestil lå meget i den socialrealistiske stil, hvor i han var god til at tage emner under debat.

Her forholdt han sig meget kritisk til samfundet og fokuseret meget på de undertrykkede. Han blev født den 24. juli 1857 i Fredericia og døde D. 21. August 1943 i Charlottenlund.

Uddrag
I novellen har vi med en alvidende tredjepersonsfortæller at gøre. Det kan vi se, blandt andet fordi fortælleren burger mange stedord såsom ”han, hun, de og dem”.

Det ser vi fx her ” De vidste, at den, Gud giver Børn, giver han ogsaa Sorger”. Vi ved at fortæller er en alvidende fortæller, fordi fortælleren ved alt.

Fortælleren ved alt ting over en meget lang periode, og ved alt om personerne i teksten. Vi hører fx i slutningen ” det fortaltes, at de drog ud i Verden og fandt en ny og varigere Lykke ved at øve Barmhjærtighed”.

Han har et meget stort overblik lige fra start til slut. Han ved alt lige fra, hvornår huset blev bygget, til, hvad folk fortalte da ægteparret drog væk fra huset.

Dette er også et kendetegn ved en alvidende fortæller. Det er dog lidt underligt at fortælleren ikke ved, hvad der sker efter ægteparret, drog væk.

Vi ved også at fortælleren er meget åbenlyst med i historien, da han har nogle små kommentarer. Han fortæller fx ”lille fed hund ”. Her er ordene lille og fed meget negative og giver også en meget negativ tone.

Dette er med til at gøre at vi ved, at han er meget skeptisk overfor den måde familien er på, og synes det er en fjollet måde, de behandler hunden på. Vi ser også at fortælleren trækker sig ud af handlingen nogle gange.

Det ser vi fx da der er en dialog mellem herren og tjeneren. Her må vi selv finde rundt i det hele. Vi ser også ironi fra fortælleren. Han siger fx ”I adskillige Aar levede Ægteparret virkelig her i uforstyrret Glæde ”.

Her bruger han ordet ” virkelig”, som er med til at det virker som om han ikke helt selv tror på de var lykkelige. Han elsker også at idyllisere ting.

Det ser vi fx, hvor vagabonden har hængt sig selv ” I hans gennemvaade Pjalter, hans mørke Skæg og paa Enderne af hans krampagtigt krummede Fingre hang klare Dugperler og skinnede i Solen som Guld og Ædelstene”.

Når han beskriver denne situation med guld og ædelstene er det også med til at give os en forståelse for hans ironi. Vi ved han har en meget klar holdning til, hvad der sker og han ikke enig i hvordan ægteparret håndterer forskellig ting.