Muldskud | Analyse | Henrik Pontoppidan

Indledning
Ulighed, social status og klassesamfund, er alle ord der beskriver det moderne gennembrud. I 1889 blev novellen ”Muldskud” af Henrik Pontoppidan første gang bragt i bladet Danmark

og lige siden har den været en del af litteraturen fra denne periode. Det moderne gennembrud kendetegnes nemlig ved social ulighed mellem de sociale klasser

hvilket novellen bærer meget præg af, da dette var en problematik Henrik Pontoppidan tog op til debat.

Uddrag
I novellen er der en stor kontrast mellem over- og underklassen. Ægteparret er i denne fortælling er meget velhavende og lever et liv i overflod, hvorimod vagabonden lever et liv i voldsom fattigdom.

Der anvendes en del positive adjektiver om ægteparrets haven og hus, hvilket er med til at skabe det her idylliserede glansbillede af hvor fantastik deres verden er.

”Der ligger i en smilende Egn mellem Skov og Sø en øde, bestandig ubeboet Villa, halvt et Slot, bygget af smukke røde Sten, med et lille Taarn

sirlige smaa Karnapper og en lukket Glasveranda, der om Efteraaret ganske skjules af en blodrød vild Vin”3. Men udenfor deres ”virkelighed” lever nogle mennesker under rigtig dårlige omstændigheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu