Indledning
Det moderne gennembrud var en skelsættende periode for litteraturen. Man bevægede sig væk fra det idylliske og guddommelige og udskiftede det i stedet med den ærlige side af virkeligheden.

Henrik Pontoppidan var en af de svages stemmer i det moderne gennembrud og tog med ironien parti i de svage og undertryktes side.

I Henrik Pontoppidans novelle Muldskud fra 1889, oplever et ægtepar hvordan deres harmoniske levevis forandres drastisk.

Uddrag
Muldskud indledes i nutid og præsentationen er med til at sætte rammen for resten af novellen. Dernæst finder et vendepunkt sted, som får drastiske konsekvenser for resten af novellens udspil.

Nyheden om vagabondens død sætter hele novellen i bevægelse og handlingsforløbet ændres markant. Vendepunktet spiller en stor rolle for novellen, idet at det er vagabondens selvmord, som får ægteparret til at slå øjnene op.

Verdens elendighed og lidelse har formået at trænge sig ind i ægteparrets paradis, og selvom de aldrig fik vagabondens lig at se igen.

Blev hans ånd hængende og hjemsøgte dem. Ægteparret må derfor efter adskillelige års uforstyrret glæde, erkende at de ikke kan gemme sig for virkeligheden og dets problemer længere.

”En Dag brød de pludselig op og rejste bort for aldrig mere at gense Stedet. Og det fortaltes, at de drog ud i Verden og fandt en ny og varigere Lykke ved at øve Barmhjærtighed.”(side 2, linje 96).

Vagabondens død har været en virkelig øjenåbner for ægteparret og de ændrer fuldkommen livssyn til deres medmennesker. Pontoppidan gør brug af en komposition som bærer præg af eventyrlige træk.