Indledning
Universelt for alle, er et ønske om et fredfyldt og harmonisk liv; ligeså, for ægteparret i novellen ”Muldskud” af Henrik Pontoppidan udgivet i 1889, hvorigennem Pontoppidan portrætterer de problematikker, som kan opstå i en samfund med social ulighed, hvor rigdom og fattigdom svinger mellem harmoni og ironi.

Novellen starter in medias res. Vi bliver direkte kastet ind i handlingsforløbet uden nogen form for introduktion. Herudover forløber novellen sig i et kronologisk handlingsforløb, hvor den fortalte tid er lang i det panoramiske afsnit og kort i det sceniske afsnit.

Uddrag
Herudover ses der en kontrast mellem ægteparret, der bliver beskrevet som velhavende og går i fint tøj i forhold til vagabonden, som havekarlen udlægger som udkreperet og stymper.

Ægteparret og vagabonden repræsenterer hver sin sociale klasse; ægteparret som overklassen i samfundet og vagabonden underklassen. På den måde udspiller de problematikker i samfundet, ved at skabe en kontrast mellem ægteparret og vagabonden.

Samtidig er kontrasten også et stærkt virkemiddel Pontoppidan tager i brug, da det i allerhøjeste grad går ind og fremhæver det samfundskritiske i novellen; nemlig den polarisering der forekommer med rig og fattig.

Igennem novellen har ægteparret et udviklende handlingsforløb. Dette kan bl.a. ses ved, at de i starten af novellen beskrives som et velhavende ægtepar, som er prætentiøse og egoistiske.

Herefter bliver de barmhjertige, da de vælger at flytte væk og finde mening i at hjælpe andre end dem selv. Dette bliver også belyst i slutningen af novellen

---

Pontoppidan beskriver miljøet som smukt med en masse beskrivende adjektiver, som ’smukke’ og ’smilende’, som er med til at give et indtryk af, at ægteparrets omgivelser er et rigtigt dejligt og fredfyldt sted væk fra verdens uro og larm.

Samtidig ses det også som et indelukket miljø, væk fra omverden, som giver et indtryk af, at de er bange for realiteten, der hærger i samfundet. Her får fortælleren miljøet til at være på et reelt plan, men også på billedplan.