Muhammedkrisen | Analyse

Problemformulering
Hvordan opstod og forløb Muhammedkrisen, og hvorfor blev tegningerne trykt? Hvad var muslimernes motivation for oprør, hvordan håndterede Danmark krisen, og hvordan påvirkede Muhammedkrisen evt. synet på Danmarks ytringsfrihed og demokrati?

Udover min problemformulering, så er der også nogle opgavekriterier, som jeg skal opfylde:
- gøre rede for Muhammedkrisens baggrund og forløb.
- foretage en danskfaglig analyse af mindst én af de 12 Muhammedtegninger og den tilhørende artikel fra Jyllands Posten.
- foretage en kildekritisk analyse af Anders Fogh Rasmussens interview til Al-Arabiya, 2. februar 2006
- diskutere sammenhængen mellem tegningernes udtryk og Fogh Rasmussens udlægning af krisens årsager
- vurdere krisens betydning for vores nutidige opfattelse af demokrati og medborgerskab.

Indledning
I de tidlige 00’ere steg skepticismen mod den islamiske kultur stærkt, da angrebet på World Trade Center skabte skræk over hele jorden.

Senere hen i september 2005 gjorde Muhammedkrisen den danske ytringsfrihed meget kontroversiel i den muslimske verden. Den danske avis Jyllands-Posten trykkede 12 satiriske tegninger af den muslimske profet Muhammed, hvilket ifølge den islamiske kultur ikke må tegnes.

Konsekvenserne var store, og det muslimske had for Danmark var endnu større. Danske firmaer mistede mange kunder, ambassader blev brændt ned, og tegneren Kurt Westergaard fik endda en dusør på hovedet.

Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen kom under stort pres, og han skulle pludselig redde resten af Danmark fra nogle tegninger, som han intet havde at gøre med.

Tegningerne spredtes universelt, og lille Danmark var i spotlightet for en af de første gange i verdenshistorien. Fogh Rasmussen forsøgte at holde situationen under kontrol, mens hele Danmark forsvarerede deres ret til ytrings- og trykkefrihed.

Dette igangsatte dog et større spørgsmål. Var det et forsvar af ytringsfriheden, eller var det et forsvar af en gerning, der var blevet taget for langt?

I et demokrati som Danmarks, hvor man må ytre sig frit, er der så stadig grænser for, hvad man må sige? Dette er noget af, hvad jeg ville undersøge i denne opgave, og det leder mig til problemformuleringen:

Indholdsfortegnelse
Forside 1
Kort resumé af opgaven 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
Problemformulering 4
Metoder 5
Redegørelse af Muhammedtegningernes forløb 6
Krisens optakt 6
Muhammedkrisen Starter 7
Analyse 8
Billedeanalyse af Kurt Westergaards Muhammedtegning 8
Kort retorisk analyse af Muhammedtegningernes tilhørende artikel 10
Kildekritisk analyse af Anders Fogh Rasmussens interview til Al-Arabiya 11
Diskussion 13
Diskusion af sammenhængen mellem tegningernes udtryk og Fogh Rasmussens udlægning af krisens årsager 13
Vurdering af krisens betydning for vores nutidige opfattelse af demokrati og medborgerskab 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Bilag 1 17
Bilag 2 18
Bilag 3 19

Uddrag
Terrorangrebet mod World Trade Center i USA den 11. september fremviste for alvor terrorgruppen Al-Qaeda og Osama bin Laden for første gang.

Det viste ikke kun Amerika men også resten af verden, at en stærk lovgivning og beskyttelse mod terrorisme skulle indføres.

Før angrebet fandtes der faktisk ikke en antiterrorlov i Danmark, men blot en paragraf i grundloven.2 Antiterrorloven ændrede loven om terror fra blot en kort paragraf til en lov, der var på størrelse med en roman.

Frygten imod mellemøsten og terrorgrupper stiger endnu mere, da Al-Qaeda bomber Bali den 12. oktober 2002 og dræber 202 borgere3. USA angriber Irak i 2003, da Irak havde stor besiddelse og produktion af våben, som de støttede Al-Qaeda med. 4

Terrorbombninger fortsætter, da en terrorgruppe med tilknytning til Al-Qaeda bomber et tog i Madrid i 20045, og Al-Qaeda udfører en række selvmordsbombninger i London 20056.

Irakkrigen og Al-Qaedas bombninger satte ikke kun terrorgrupper og Mellemøsten i et dårligt syn, men også muslimer. Dette had og denne frygt mod muslimer blev grundlaget for islamistisk nedværdigelse og satire i en lang periode.

Allerede i august 2004 skaber den hollandske kunster Theo Van Gogh en satirisk kortfilm kaldt ”Submission”7, som var en af de første islamistiske satireskabninger.

Kortfilmen fremviser kvindeundertrykkende korantekster og mishandling af kvinder. Gogh fremviste Islam som en mandlig domineret kultur, der forbruger kvinder som var de et objekt uden rettigheder.

Tre måneder senere i november 2004 blev Theo Van Gogh skudt og stukket ned af Mohammed Bouyeri8. Mordet på Theo Van Gogh var en kulturel shock, og ytringsfriheden blev sat under pres, da mange overvejede, hvor fri ens mening egentligt var.

Hjemme i Danmark er diskussionen om islam fuld i gang, og mellemøstlige indvandrer er mere kontroversielle en nogensinde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu