Morfologi | Noter

Indholdsfortegnelse
Morfologi:
- Hvad er morfologi??
- De fire morfem former:
- Ordklasser:
- Verbernes kendetegn:
- Hovedverber, hjælpeverber og modalverber:

Sætningsanalyse:
- Sætningstyper:
- Subjekt:
- Objekt:
- Dativobjekt:
- Subjektsprædikat:
- Objektsprædikat:
- Adverbialled
- Konjunktion

Semantik og lingvistik:
- Semantiske skemaer:
- Altså: Denotation = neutral - ingen meningen.
- Konnotation = måden vi ser på ordet - er det negativt eller positivt for os.
- Stilleje:
- Abstraktionsstigen:
-Tekstlingvistik:
- Kohærens og kohæsion:
- Kohærens
- Kohæsion

Billedsprog:
- Kognitive metaforer:
- orienteringsmetaforer:
- Metonymi:
- Ligheden mellem sammenligninger, metaforer og metonymier:
- Symbol:
- Allegorien:

Skriftsprog og talespog:

Uddrag
Hvad er morfologi??
Morfologi er læren om ordet og dens opdeling i morfemer. Et morfem bruges til at danne og forme ord. De kan betragtes som ordenes byggeklodser.

De fire morfem former:
Morfemer kan opdeles i fire former; Rodform, suffiks, præfiks og fleksiv. Rodform:

Rodform er ordets kerne og kan for det meste stå alene i forhold til de andre morfemer. suffiks:
Suffiks står bag rodform og ændre typisk ordklassen. Præfiks:

Præfiks står foran rodform og kan ændre ordets betydning. Fleksiv:
Fleksiv er bøjningsendelsen efter rodform der udtrykker tal, grad og bestemthed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu