Opgavebeskrivelse
I dette modul skal du selv lave så mange opgaver som du kan nå i modulet (12-13.15). Opgaverne er mindstekravsopgaver, som det forventes, at I skal kunne - så prøv først uden hjælpemidler! Angiv alle jeres mellemregninger.

I dette modul, fokuserer vi på differentialregning og sandsynlighedsregning. Opdel evt. tiden således, at du arbejder (12-12.35) med differentialregning og (12.40-13.15) med sandsynlighedsregning.

Indholdsfortegnelse
Differentialregning:
Sandsynlighedsregning:

Uddrag
1. Definitionen af f'(x) er f^' (x)=lim┬(∆x→0)⁡((f(x+∆x)-f(x))/∆x). Forklar definitionen ved at tegne en skitse (indsæt evt. billede af papir, hvis det er lavet i hånden)

2. Differentier følgende polynomier:
f(x)=4x^3+x^4+2x^2-4x
f(x)=2x^5+x^7+3x^2-4+2x

f(x)=2x^5+x^7+3x^2-4+2x
f^' (x)=7x^6+10x^4+6x+2

3. Forklar, hvordan du vil finde tangents ligning gennem x=1 for polynomiet
f(x)=x^2+3x+1