Micro Matic AS | VØ | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1

1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Micro Matic A/S. (forslag: tydeliggør hvad der vedrører 2016/17 henholdsvis 2017/18)
- Interne forhold:
- Eksterne forhold:

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indekstal for indtjening og kapitaltilpasning:

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 30,9 % i 2016/17 til 31,2 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Micro Matic A/S for årene 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1 og bilag 2.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Micro Matic A/S forventer at anvende i fremtiden.

1.7 (6 %)
Vurder, hvor i værdikæden Micro Matic A/S primært skaber værdi for kunderne.

Opgave 2

2.1 (4 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.

2.2 (4 %)
Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.2 (4 %)
Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.4 (4 %)
Forklar, hvordan moderselskabets salg af varelageret i december måned til det amerikanske datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet. Se bilag 3.

Uddrag
Interne forhold:
Hvis vi kigger på 2016 fik de bedre fat i det amerikanske marked, som er verdens største ølmarked.

De har derved også opkøbt producenter der producerer beslægtede produkter til deres, så Micro Matic kan levere lagt flere produkter end de kunne før.

Deres store overskud, de mange kontanter der kommer ind, en egenkapital på næsten en milliard kroner og to tålmodige aktionærer giver en god mulighed for at udvide forretningen endnu mere.

Den største af de interne forhold i Micro Matic der har haft betydning for den økonomiske udvikling har været deres salg af datterselvskabet Elogic Systems.

Derfor var deres overskud ekstraordinært stort i regnskabsåret 2017/18, men hvor stor en del af overskuddet der stammer fra salget, oplyser de ikke.

Eksterne forhold:
Øl er blevet meget populært, i forskellige afskygningen, og det kunne tydligt mærkes i regnskabsåret 2016/17, de havde et overskud der var 17 millioner kroner større end året før.

I Regnskabsåret 2017/18, var der VM i fodbold, hvilket betyder at der flere steder rundt om i verden, blev investeret i nyt udstyr fra bryggerierne, og derved øges deres indtægt. Man kan også stadig se at efterspørgslen på forskellige øl stadig er stigende i 2017/18.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu