Indholdsfortegnelse
FILMENS OPBYGNING 3
INDSTILLING: 3
SCENE: 3
SEKVENS: 3
BILLEDINDSTILLINGEN 3
BILLEDBESKÆRING: 3
Supertotal: 3
Total: 3
Halvtotal: 3
Halvnær: 3
Nær: 3
Ultranær: 3
Specifikke beskæringer: 4
To-skuddet: 4
Nakkeskuddet: 4
KAMERAPOSITION: 4
BILLEDKOMPOSITION: 4
TELEN- OG VIDVINKLEN: 4
METAFOR: 5
METONYM: 5
KAMERABEVÆGELSER MED FAST UDGANGSPUNKT: 5
Panorering: 5
Tilt: 5
Kameraføring på skinner, dolly eller kran 5
HÅNDHOLDT KAMERA: 5
Subjektiv kameraføring: 5
Steadicam: 5
LYDSIDEN 5
SYNKRON LYD: 6
Tale: 6
Musik: 6
Reallyd/effektlyd: 6
ASYNKRON LYD: 6
Tale: 6
Musik: 6
Reallyd/effektlyd: 6
Kontrapunktisk lydanvendelse: 6
Subjektiv lydanvendelse: 6
Lydbilledet: 7
FARVER OG LYS 7
LYSSÆTNING: 7
Low-key belysning: 7
High-key belysning: 7
KLIPNING 7
KONTINUITETSKLIPNING: 7
MONTAGEKLIPNING: 7
FILMISK TID OG RUM 8
ELLIPTISK: 8
FILMISK TID I 3 FORMER: 8
SUSPENSE: 9
SLOW MOTION: 9
STROBE: 9
FROSSENT BILLEDE: 9
KRYDS- OG PARALLELKLIPNING: 9
Krydsklipning 9
Parallelklipning: 9
DRAMATURGI 9
TWIST: 9
OPTRAPNING: 9
INFORMATIONSNIVEAU: 9
SUBJEKTIV KAMERAVINKEL 10
OBJEKTIV KAMERAVINKEL: 10
FORLØBSSTRUKTUR: 10
ROLLEFORDELING 10
MYSTERIUM - TILBAGEHOLDELSE AF INFORMATION: 10
INFORMATIONSNIVEAU: 10
FAKTA- OG FIKTIONSKODE 10
DOKUMENTARFILM 11
DEFINITION: 11
DOKUMENTARENS GRUNDTYPER: 12
Den observerende (fluen på væggen) 12
Den dybdeborende (detektiv ) 12
BLANDINGSFORMER ELLER UNDERGRUPPER: 12
Reality-tv 12
Reality-magasin 12
Reality-show 12
Reality-serie 12
Doku-soap: 12
VIRKEMIDLER OG VISUELT MATERIALE 13
OPTAGELSER: 13
INTERVIEW: 13
SPEAK: 13
ARKIVMATERIALE: 13
STILLS (BILLEDER): 13
ISCENESAT VIRKELIGHED: 13
REKONSTRUKTION: 13
METAFORPLAN: 13
INSTRUKTØRENS TILSTEDEVÆRELSE: 13
RELATION MELLEM INSTRUKTØR OG EMNE: 13
MONTAGE: 13
KRYDSKLIPNING: 13
SAMMENKOPIERING (SAMKOPIERING): 14

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Synkron lyd:
Synkron lyd er lyde man også ville høre hvis man stod i situationen selv. Altså en lydside, der passer til det,
der sker i filmen.

Tale: Dialog kaldes læbesykron, så frem man ser personerne snakke sammen i filmen.

Musik: Hvis musik skal være synkront skal de igen ses konkret i billedet fx kunne man se en radio spille, et
orkester eller en anden form for musik spillende ting. Dette kaldes incidentalmusik.

Reallyd/effektlyd:
Reallyd er den lydside, der naturlig høre til billederne fx fodtrin, gadelarm osv.
Denne lydside vil selvfølgelig altid være synkron, fordi den er så tydelig at se i filmen.

Asynkron lyd:
Lyd der ikke kan "ses" i billedet.

Tale: Voice-over er en asynkron lyd, fordi man ikke ser den/de personer, der snakker i den scene man
kigger på.

Musik: I film er der normalt underlægningsmusik, denne form for musik er asynkron, fordi man ikke ser
musikken blive spillet i filmen.
Underlægningsmusik er med til at understøtte eller opbygge en stemning i filmen, eller bringe bestemte
følelser frem.
Hvis underlægningsmusikken følger handlingerne i filmen, så kalder man det Mickey Mousing, fordi Disney
bruger det meget i deres tegnefilm.

Reallyd/effektlyd:
Effektlyd er lyde, som ikke nødvendigvis optræder i billedet, men fortæller noget om hvad der sker, fx hvis
to biler kører sammen så kan vi nøjes med at høre braget og evt. se resultatet bagefter. I disse tilfælde
kalder vi effektlyd for off-screen lyd, netop fordi man ikke ser det lyden fortæller noget om.

Men effektlyd kan også godt være synkronlyde, men dog ikke realistiske som reallyden, fx hvis man hører
en høj hjertebanken i en presset situation i filmen, og på den måde er effektlyden med at da give scenen en
dramatisk side.

Kontrapunktisk lydanvendelse:
Dette sker når lyd og billedsiden peger i to vidt forskellige retninger, fx kan der på billedsiden være et
overfald, mens der på lydsiden kører den glad sang. I disse tilfælde er det op til tilskueren at vurdere
hvilken betydning, der den rigtige.

Man kan også skabe en stor kontrapunktisk effekt ved helt at fjerne lyden fra voldsomme scener, dette er
med til at få scenes indhold og betydning til at træde frem.

Subjektiv lydanvendelse:
Denne lydtyper er en lydtype, der bruges for at hvis én persons lyd opfattelse fx i en film med soldater efter
en bombe er sprunget og man følger en person, der måske får tinnitus af denne sprængning og man derfor
høre alle lyde som den person ville gøre i virkeligheden. Dette gøre man så tilskueren kan leve sig mere ind
i situationen, der udspiller sig på skærmen...