Matematik – Spørgsmål

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 1
a) Bestem koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem graferne for f og g

OPGAVE 2
a) Bestem følgende:

OPGAVE 3
a) Opstil en formel til at beregne pandaens vægt y kg efter x uger
b) Hvor mange uger går der, før pandaen vejer 24 kg?

OPGAVE 4
a) Hvad er sandsynligheden for at højst 4 spirer?
b) Hvad er sandsynligheden for at alle spirer?
c) Hvad er sandsynligheden for at mindst 5 spirer?
d) Hvad er sandsynligheden for at mindst 3 og højst 6 spirer?

OPGAVE 5
a) Bestem tallene a og b ved eksponentiel regression.
b) Bestem den månedlige procentvise vækst i antallet af betalende brugere ifølge modellen.
c) I hvilket år kom antallet af betalende brugere op over 30 millioner ifølge modellen?

OPGAVE 6
a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen.
b) Opstil en hypotese, der kan anvendes til at teste denne sammenhæng og test hypotesen med et signifikansniveau på 5 %.

Uddrag
I en undersøgelse fra 2016 af kompas kommunikation for 3-stjernet pålæg er 1340 repræsentativt udvalgte danskere blevet spurgt om, hvad de oftest spiste til frokost.

Få adgang til hele opgaven