Matematik Opgave 12.6 & 12.7

Opgavebeskrivelse
Opgave 12.6:
1. Nøgletal er forholdstal, der beskriver sammenhængen mellem to variable.
2. Ved valide nøgletal forstås, at de er beregnet af personer med en akademisk uddannelse.
3. En regnskabsanalyse, der udarbejdes af virksomhedens eksterne interessenter, kaldes en ekstern regnskabsanalyse.
4. En regnskabsanalyse, der udarbejdes af en af virksomhedens aktionærer, kaldes en intern regnskabsanalyse.
5. Når man ved en regnskabsanalyse foretager en tidssammenligning, så sammenligner man tidsforbruget ved udarbejdelse af dette års regnskabsanalyse med tidsforbruget ved udarbejdelse af tidligere års regnskabsanalyser.
6. Når man ved en regnskabsanalyse foretager en virksomhedssammenligning, så sammenligner man nøgletallene for én virksomhed med de tilsvarende nøgletal for andre virksomheder.
7.
Indekstal beregnes efter følgende formel:
Indekstal =

8. Indekstal kan bruges til at analysere udviklingen i data over en årrække.


Opgave 12.7:
1.
Hvad forstås ved nøgletal?

2.
Hvad forstås ved valide nøgletal?


3.
Hvordan beregnes afkastningsgraden?


4.
Hvordan beregnes indekstal?


5.
Hvad kan indekstal anvendes til?

6.
Hvad er formålet med at udarbejde en regnskabsanalyse?

7.
Hvad forstås ved en intern regnskabsanalyse?

8.
Hvad forstås ved en ekstern regnskabsanalyse?

9.
Hvad er forskellen på en regnskabsanalyse udarbejdet som henholdsvis en tidssammenligning og en virksomhedssammenligning?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her