Matematik noter | Over 40 sider

Indholdsfortegnelse
Emne 1 - Emne opgave: Beskrivende statistik.................................................3
Delspørgsmål 1..........................................................................................................3
Delspørgsmål 2...............................................................................................................3
Delspørgsmål 3....................................................................................................................4
Delspørgsmål 4...........................................................................................................5
Delspørgsmål 5....................................................................................................6
Emne 2 - Emne opgave: Lineære funktioner........................................................7
Delspørgsmål 1............................................................................................................7
Delspørgsmål 2........................................................................................................8
Delspørgsmål 3 – 4 ......................................................................................... 9
Emne 3 - Emne opgave: Andengradsfunktion – Polynomier................................10
POLYNOMIER (s.172)..................................................................................10
Definition 1 (s.175)................................................................................10
Definition 2 (s. 179) ...................................................................................... 10
Graf for andengrads polynom: .............................................................................. 11
TOPPUNKT: ............................................................................................................... 11
Nulpunkter (s.188) ............................................................................................12
Skæring mellem parabler ................................................................................ 12
Monotoniforhold og ekstrema for 2.gradspolynomier ................................................ 12
Ekstrema: .............................................................................................................13
Emne 4 - Emne opgave: Eksponentiel funktion............................................................14
Funktionens forskrift ................................................................................................. 14
Parametrenes betydning............................................................................14
Sætning 3 ...................................................................................................................14
Et par konkrete eksempler – grafer...................................................................14
Bestemmelse af forskrift ved to punkter: ......................................................................15
Fremskrivningsformlen ....................................................................................16
Emne 5 - Emne opgave: Rentesregning og annuitetsregning .................................17
Rentesregning ........................................................................................................17
Side 1 af 43
Annuitetsregning ...................................................................................... 17
Eksempel på annuitetsregning: ................................................................................ 17
Eksempel på annuitetsregning – Gældsformlen ........................................................17
Effektivrente:.................................................................................................. 18
Ydelse: ................................................................................................................ 19
Amortisationstabellen: ........................................................................................ 19
Emne 6 - Emne opgave: Retvinklet trekant.................................................................21
Pythagoras læresætning: .....................................................................................21
Den omvendte pythagoras:...........................................................21
Cosinus og sinus i en Retvinklet trekant:..............................................22
De fem trekanttilfælde:...............................................................................................23
1) Alle sider er kendte og trekanten er ikke retvinklet. .............................................. 23
2) En vinkel og de to hosliggende sider er kendte ...................................................... 24
3) En vinkel og de to hosliggende sider er kendt. ................................................ 25
4) En side og de to hosliggende vinkler er kendte. ...................................................... 26
5) En side, en modstående og en hosliggende side. ................................................... 26
Emne 7 - Emne opgave: vilkårlig trekant..........................................................27
BILAG 1-7...............................................................................................................33
Emne 8 - Emne opgave: Differentialkvotient ............................................................ 37
Ligning for en tangent .................................................................................................... 39
Emne 9 - Emne opgave: Regneregler for differentialkvotienter .................................... 41
Konstantreglen (sætning 1).....................................................................................41
Sum sætning 2 (178).......................................................................................41
Regneregler for differentialkvotient ....................................................................43

Uddrag
En funktion kan bruges til at beskrive sammenhængen mellem to variable størrelser, som f.eks. hvordan efterspørgselen ser ud i en virksomhed. Der er tradition for at skrive y = f(x), hvis y er en funktion af x.

Symbolet skal forstås på den måde, at hvis x ændres, trækker det ændringer af y med sig. Denne rollefordeling understreges af, at man kalder x den uafhængige variable og y den afhængige variable.
Man må være forberedt på andre variabelnavne end x og y.

Funktioner kan have meget forskellige egenskaber og udseender. Ofte kan en praktisk problemstilling danne grundlag for en sammenhæng mellem størrelser, så der fremkommer en funktion.

Eksponentielle funktioner er blot en af alle de former for funktioner som eksisterer. Benyttes ofte til at beskrive talstørrelser som eksempel ændrer sig med en bestemt procentdel. Bruges blandt andet også til at beskrive økonomi.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu