Matematik | Lineær programmering

Indholdsfortegnelse
Generelt om Lineær Programmering __________________________________________________________ 2
OPGAVE 1 - Lineær programmering uden hjælpemidler – egnet til hjørnepunktsinspektion ______________ 3
OPGAVE 2 - Lineær programmering - minimering ________________________________________________ 4
OPGAVE 3 - Lineær programmering - maksimering _______________________________________________ 8

Få adgang til hele opgaven