Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en grafisk præsentation som beskriver fordelingen af beløb.
b) Bestem 3 statistiske deskriptorer for fordelingen af beløb.
c) Lav et xy -plot af sammenhængen mellem alder og beløb, og opstil en lineær regressionsmodel, der beskriver denne sammenhæng.
d) Skriv, ud fra dine svar til spørgsmål a), b) og c), en kort konklusion hvor du præsenterer undersøgelsens resultater og betydningen af disse.

Opgave 2
a) Bestem hvor mange af disse 20 biler Applus Bilsyn forventer, er med fejl. For at bestemme, hvor mange af de forventer er med fejl, finder jeg 15% af 20
b) Bestem sandsynligheden for, at højst 5 Audi A6 er uden fejl. For at bestemme sandsynligheden for, at højst 5 biler er uden fejl anvender jeg den følgende kommando i Nspire:

Opgave 3
a) Isolér x i følgende ligning med mellemregninger
b) Ligningen x * e_ = 10 · X er løst nedenfor.

Opgave 4
a) Bestem saldoen på pensionsopsparingen efter 10 år
b) Forklaringer til udregningen skal gives
c) Bestem det antal måneder Ib Pedersen kan få udbetalt 15000 kr. For at bestemme det antal måneder Ib Pedersen kan få udbetalt 15000 kr., anvender jeg følgende formel:

Uddrag
Ud fra den grafiske præsentation af fordelingen af beløbene kan jeg aflæse hvilke beløb, der hyppigst bliver købt for. Det er også her jeg kan aflæse typeintervallet, som i det her tilfældeerintervallet 2000−4000. Det betyder altså at folk oftest køber for et beløb i det interval hos elektronikkæden.

Ved at beregne gennemsnittet kan elektronikkæden finde, hvad de i gennemsnit sælger for.

Ud fra xy-plottet og den lineære regressionsmodel kan jeg aflæse fordelingen af beløb i forhold til alder.

Her kan jeg aflæse, om alder har betydning for, hvor stort beløb en kunde nogenlunde handler for. Her passer den lineære regression ikke så godt, hvilket viser, at man ikke så nemt kan vide, hvilket beløb en kunde køber for ud fra kundens alder.