Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1: Lineære funktioner
Du skal redegøre for emnet lineære funktioner med udgangspunkt i din emneopgave. I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på koefficienterne a og b og hvordan de kan fortolkes.

Spørgsmål 2: Lineære funktioner
Du skal redegøre for emnet lineære funktioner med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på lineære ligninger, hvordan de løses og hvad de kan bruges til.

Spørgsmål 3: Eksponentielle funktioner
Du skal redegøre for emnet eksponentielle funktioner med udgangspunkt i din emneopgave om vækstfunktioner.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på koefficienterne a og b og hvordan de kan fortolkes.

Spørgsmål 4: Eksponentielle funktioner
Du skal redegøre for emnet eksponentielle funktioner med udgangspunkt i din emneopgave om vækstfunktioner.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på fordoblingstid og halveringstid for eksponentielle funktioner.

Spørgsmål 5: Regression
Du skal redegøre for emnet regression med udgangspunkt i dine emneopgaver om lineære funktioner og om vækstfunktioner.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på hvordan regression kan bruges til at lave forudsigelser ud fra et datasæt.

Spørgsmål 6: Regression
Du skal redegøre for emnet regression med udgangspunkt i dine emneopgaver om lineære funktioner og om vækstfunktioner.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på hvordan man kan vurdere kvaliteten af en regressionsmodel.

Spørgsmål 7: Deskriptiv statistik
Du skal redegøre for emnet deskriptiv statistik med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på de forskellige diagrammer der anvendes inden for deskriptiv statistik.

Spørgsmål 8: Deskriptiv statistik
Du skal redegøre for emnet deskriptiv statistik med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på forskellen på diskrete data og kontinuerte data.

Spørgsmål 9: Deskriptiv statistik
Du skal redegøre for emnet deskriptiv statistik med udgangspunkt i din emneopgave. I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på de forskellige deskriptioner der anvendes inden for deskriptiv statistik.

Spørgsmål 10: Finansregning
Du skal redegøre for emnet finansregning med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på de fire Kn-formler og hvad de kan bruges til.

Spørgsmål 11: Finansregning
Du skal redegøre for emnet finansregning med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på annuitetsformlerne og hvad de kan bruges til.

Spørgsmål 12: Finansregning
Du skal redegøre for emnet finansregning med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på hvad en amortisationstabel er og hvad den kan bruges til.

Spørgsmål 13: Lineær programmering
Du skal redegøre for emnet lineær programmering med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på hvad et mulighedsområde er og hvad det kan bruges til.

Spørgsmål 14
Du skal redegøre for emnet lineær programmering med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på hvordan man kan finde det optimale punkt.

Spørgsmål 15: Lineær programmering
Du skal redegøre for emnet lineær programmering med udgangspunkt i din emneopgave.
I forbindelse med din redegørelse skal du komme ind på forskellen på maksimeringsproblemer og minimeringsproblemer.

Uddrag
Jeg har trukket spørgsmålet lineær programmering, og herunder vil jeg komme ind på hvad forskellen er på maksimeringsproblemer og minimeringsproblemer.

Først vil jeg kort gøre rede for hvad lineær programmering er, og herefter vil jeg så komme ind på hvad forskellen er på maksimeringsproblemer og minimeringsproblemer.

Kort sagt er lineær programmering en matematisk metode, til at optimere eller minimere noget. Minimering går ud på at komme frem til de mindst mulige omkostninger fx. Og maksimering går ud på at finde ud af den størst mulige overskud en virksomhed for eksempel kan have på en varer.

Man kan fx anvende det som virksomhed, hvis man vil finde ud af hvordan man optimere ens dækningsbidrag eller produktion. Det der gør at man kan finde ud af dette, er at man sætter nogle begrænsninger og dem skal man så prøve at tilfredsstille med de variable.

Når man så har gjort det får man nogle muligheder, og i de muligheder er der ens bedste løsning, også det vi kalder den mest optimale løsning.
Når vi så nu har styr på hvad lineær programmering cirka er, så kan vi gå i gang med hvad forskellen er på at lave maksimering og minimering.

Den mest væsentlige forskel til at starte med er hvordan ens polygonområde udformer sig. Først ser vi et billede hvor vi skal lave en maksimering og efterfølgende minimering.