Indledning
I 1990’erne blev samfundet mere fokuseret på børn og økologi. I takt med, at kernefamilier blev en vigtig del af vores samfund, blev børns roller i vores forbrugersamfund større.

Det var vigtigt, at man levede et trygt og lykkeligt familieliv, hvor børnene var i centrum. Derudover begyndte tendensen om at tage vare på miljøet af hensyn til generationerne efter, fordi man udover at tænke på sig selv, begyndte at tænke på familie, etik og miljø.

Tendenserne kunne ses i reklamerne, som blev påvirket af de nye tendenser om familieliv og økologi, og blev brugt til at påvirke forbrugeren.

Indholdsfortegnelse
Kildeliste:
- Systime
- Andre sider

Uddrag
Teksten er markedet i forskellige farver for at demonstrere hvad der er påstand, belæg og hjemmel.

Den røde farve er påstanden, påstanden er det Matas, prøver at overbevise forbrugeren om, her prøver Matas at fortælle, at de passer godt på en selv, ens sommer og ens familie, altså at Matas er der for at hjælpe dig gennem sommeren.

Derefter kommer belæg, som er den grønne farve i teksten. Belægget er det som Matas begrunder deres påstand med, og hvorfor de skal købe produkterne.

I belægget fortæller de, at solbadning kræver ekstra nænsom hudpleje især ved børn. Til sidst kommer der hjemmel, som er den sorte i teksten, her kommer de med en relevant information, for at understøttet påstanden for hvorfor man skal købe det.

I hjemmel informere de om, at det er effektive produkter, lidt om, at der er produkter til alle tidspunkter, og at de altid er klar til at rådgive dig.

Der er ikke brugt nogle styrkemarkører, hvilket kunne have været med til at styrke modtageren valg om at købe produktet i sidste ende.

I teksten er der brugt appelformen patos, da de appellerer meget til modtagerens følelser, gennem beskrivelse af familiefølelsen, børnene der leger i sandet og det lækre idylliske sommervejr.

De vækker nogle følelser for modtageren, og teksten vil skabe billeder, som modtageren kan se for sig. Ved patos benytter man sig meget af adjektiver, hvilket der også er i reklamens tekst, som fx:

små, dejlig, nænsom, fornuftige, effektive, gode. Dette gør det til et mere levende sprog med beskrivelser.

Udover de sproglige virkemidler foregår der også meget visuellet, som kan påvirke modtagerne. I reklamen på det denotative niveau ser man en smilende mindre drenge, der ligger på en strand med vandet ude i horisonten.