Indledning
Matas er en fysisk og online butikskæde, der både forhandler andres produkter, men samtidigt også har flere egne produktserier.

Det ses, at der inden for Matas’ branche er kommet flere spillere på markedet inden for de seneste år. Ses der på forhandlerdelen har der i flere år været kosmetikafdelinger i diverse supermarkedskæder, hvilket er en potentiel konkurrent for Matas.

Samtidigt er Normal A/S, som er en ny discountbutik, hvor man ligeledes kan købe diverse kosmetik og helseprodukter til tilbudspriser, også dukket op. Alle deres varer ligger konsekvent under markedsværdien.

Ses der nærmere på producentdelen, så er tøjbutikker, som H&M og Gina Tricot, ligeledes kommet på banen med deres egne kosmetikbrands og presser derfor også markedet.

Ligeledes er der også en trend for kendisser med at udvikle deres egne kosmetikmærker.

Der kan blandt andet nævnes personer som Andrea Rudolph, som har det bæredygtige brand Rudolph Care og Christiane Schaumburg-Müller har ligeledes brandet Lille Kanin.

Ovenstående beskrivelse har primært fokuseret på de fysiske butikker, men man må ikke glemme tidens frembrusende trend i form af onlinebutikker, hvilket ligeledes udgør en trussel for Matas og et pres på markedet.

Det ses, at der er kommet flere spillere inden for kosmetikbranchen og ligeledes ses det, at Matas’ aktie er faldet i værdi over en periode på 5 år1.

Det vurderes derfor interessant at undersøge nærmere, om værdien af aktien på nuværende tidspunkt er retvisende og ligeledes hvilke faktorer, der har spillet ind i forhold til dette fald.

Indholdsfortegnelse
Abstract 1
Indledning 7
Virksomhedspræsentation 8
Problemfelt 11
Problemformulering 12
Underspørgsmål 12
Afgrænsning 13
Metodevalg 14
Strategiske analyse 15
Den eksterne analyser 15
Den interne analyser 16
SWOT-analyse 16
Regnskabsanalyse 16
Budgettering 17
Værdiansættelse 17
Visualisering af metode 20
Model- og kildekritik 21
Kritik af Skydeskivemodellen 21
Kritik af Porters Five Forces 21
Kritik af PESTEL 21
Kritik af Porters generiske konkurrencestrategier 22
Kritik af SWOT-analysen 22
Udfordringer ved værdiansættelsen 23
Kildekritik 23
Skydeskivemodellen 24
Analyse af eksterne forhold 26
Analyse af eksterne forhold 26
Portes Five Forces 26
Konkurrencesituationen i branchen 26
Truslen fra nye udbydere 27
Leverandører og deres forhandlingsstyrke 28
Truslen fra udbydere af substituerende produkter 29
Forbrugerne og deres forhandlingsstyrke 29
Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet 30
Vurdering af parametrenes påvirkning 31
PESTEL 31
De politiske forhold 32
De økonomiske forhold 32
De sociale og kulturelle forhold 33
De miljømæssige forhold 33
De lovmæssige forhold 34
Delkonklusion af eksterne forhold 34
Analyse af interne forhold 35
Porters generiske konkurrencestrategier 35
Regnskabsanalyse 38
Gennemgang af resultatopgørelse og balance før reformulering af balance 39
Fra årsrapport til analysebrug 40
Reformulering af balancen 40
Reformulering af resultatopgørelsen 42
Reformulering af egenkapitalopgørelsen 42
Tilbageværende driftsoverskud af resultat før renter (EBIT) 43
Tilbageværende nettofinansielle omkostninger og usædvanlige finansielle poster, efter skat 43
Skatteallokering 43
Rentabilitetsanalyse 43
Egenkapitalforrentning 44
Finansiel gearing 45
Afkastningsgraden 46
Aktivernes omsætningshastighed 47
Overskudsgraden 47
Indtjeningsevnen 48
Common size analyse 49
Delkonklusion af intern forhold 50
SWOT 51
Styrker 51
Svagheder 52
Muligheder 52
Trusler 52
Risikoanalyse 54
Risikomatrice 55
Operationelle risici 55
Finansielle risici 57
Kapitalstruktur 58
Likviditetsanalyse 59
Styringseffektivitetens påvirkning af arbejdskapitalen 61
Soliditetsgraden og likviditetsgraden 64
Delkonklusion af risikoanalysen 66
To scenarier 67
Budgettering 67
Terminalperioden 70
Budgettering af driftsaktiviteten 70
Budgettering af salgsvæksten 70
Budgettering af aktivernes omsætningshastighed og beregning af netto driftsaktiver 72
Budgettér EBIT-marginen og beregning driftsoverskuddet fra salg før skat (EBIT/overskudsgraden) 73
Budgettér den effektive skatteprocent og beregn driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 76
Budgettér andet driftsoverskud efter skat 79
Værdiansættelse 79
Markedsrisikopræmien 79
Den risikofrie rente 80
Estimering af beta 81
Egenkapitalens forrentningskrav 82
Virksomhedens lånerente 82
Selskabsspecifikt risikotillæg 83
WACC beregning 83
Værdiansættelsen af Matas A/S 84
Scenarie I 84
Scenarie II 84
Følsomhedsanalyse 84
Følsomhedsanalyse af salgsvæksten 85
Følsomhedsanalyse af WACCen 85
Konklusion 86
Perspektivering 89
Bilag 1 90
Bilag 2 1
Bilag 3 92
Bilag 4 103
Litteraturliste 104

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Leverandører og deres forhandlingsstyrke
For en virksomhed i skønhedsbranchen vurderes det, at der er mange forskellige leverandører, da der findes mange forskellige mærker inden for personlig pleje.

Der er i de senere år kommet stor fokus på miljøet, hvilket ligeledes gør sig gældende indenfor skønhedsbranchen20.

Det vurderes derfor, at leverandørernes forhandlingsstyrke er lav overfor virksomheder i skønhedsbranchen, da disse må indordne sig efter virksomhedens ønsker for hvad end det gælder arbejdsprocesser eller indholdet af råvarer i diverse produkter.

Den fremtidige vækst i Matas er afhængig af Matas’ samt deres leverandørers evne til at kunne forudse fremtidens trends.

Det vil sige Matas og leverandørerne skal have en føler ude i forhold til, hvad det er forbrugerne vil efterspørge næste gang og dermed kunne være på forkant med at tilbyde de ønskede produkter.

Disse trends er vigtige for Matas og Matas’ leverandører at få identificeret før deres konkurrenter. Det er derfor vigtigt at Matas fastholder en tæt og god leverandør forbindelse.

En stor risiko inden for leverandører og deres forhandlingsstyrke er, hvis en leverandør får dårlig omtale af for eksempelvis et produkt.

denne negative omtale vil også gå ud over forhandlerne herunder Matas, og deres stærke brand vil komme i svækkelse.

Dette betyder igen, at det er vigtigt for Matas at have et tæt samarbejde med deres leverandører, samt at Matas holder øje med deres leverandørers produkter, samt hvordan de produceres. Det vurderes derfor at leverandørers forhandlingsstyrke er middel.

20 Note omkring fokus på miljøet + inklusiv skønhedsbranchen - mikroplast linket måske

Truslen fra udbydere af substituerende produkter
Som før beskrevet er der i tiden stor fokus på miljøet, hvilket har medført, at der de senere år er kommet stor fokus på indholdet af kemikalier i skønhedsprodukterne21.

Både med tanken på hvad man udsætter sin krop for, men også i høj grad hvad man udsætter planet for.

Det ses derfor, blandt andet på de sociale medier, at der er en trend, hvor flere og flere uploader videoer af, hvordan man kan lave sine egne skønhedsprodukter med produkter fra supermarkederne22.

Generelt set er truslen fra udbydere af substituerende produkter lav, da Matas har en stor produktportefølje og dermed udbyder en stor del af de produkter som også kan købes ved andre udbydere.

Branchen personlig pleje, skønheds- og helseprodukter, som Matas arbejder indenfor er præget væsentlig af eventuel konjunkturudvikling.

Det vil sige at under en lavkonjunktur vil Matas blive sat under pres i forhold til de produkter, som Matas udbyder, er nemme at købe billigere ved andre udbydere, her kan nævnes Normal.

Det er derfor vigtigt at Matas styrker deres kundetilfredshed, og dermed skaber loyale forbruger. mDet vurderes derfor, at truslen fra de substituerende produkter er middel.