Opgavebeskrivelse
Opgavesættet består af 5 opgaver og forskellige bilag, der skal anvendes i besvarelsen af opgaverne.

I nogle opgaver er der angivet, hvilke bilag du som minimum skal inddrage i besvarelsen. I andre opgaver er der ikke angivet, hvilke bilag der skal inddrages. Her skal du anvende de bilag, som du vurderer, er relevante.

Du behøver ikke henvise til, hvilke bilag du anvender til besvarelse af de enkelte opgaver.

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Karakteriser virksomheden Matas. Inddrag gerne bilag 1, 2, 3 og 4.
Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag med mellemrum.

Opgave 2
Analyser købsbeslutningsprocessen ved køb af personlige plejeprodukter for en selvvalgt målgruppe.
Besvarelsen må maksimalt fylde 4.800 anslag med mellemrum.

Opgave 3
Analyser Matas’ anvendelse af promotionparameteren. Inddrag kampagnen ”Skønnere sammen”.

Opgave 4
Diskuter følgende tre udsagn. Besvarelsen må maksimalt fylde 2.400 anslag med mellemrum.
a. Matas er i snæver konkurrence med Normal

b. Det er en ulempe for Matas, at en stor del af omsætningen består af private label-produkter

c. Det er en fordel for Matas at benytte vertikale opinionsledere

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 - 4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Matas. Diskuter mulig(e) løsning(er) på den valgte udfordring.

Uddrag
Matas er en dansk virksomhed, der med deres 270 butikker rundt omkring i Danmark er Danmarks største detailkoncern inden for skønhed, sundhed og velvære.

Matas er et aktieselskab og har deres primære omsætning i fysiske butikker på 84 %, hvor de også har en række webshops, som står for 15 % af omsætningen.

Den sidste procent består af grossistsalg af egne produkter. Virksomheden kategoriserer hovedsagligt som en handelsvirksomhed

som ligger inde med cirka 22.000 forskellige varenumre, dog kan der også argumenteres for at de er en produktionsvirksomhed i form af omkring 1.400 privat label-produkter.

Matas’ kernekompetencer er specielt deres dybe sortiment, samt udannet og servicemindet personale.

Derudover har Matas’ med deres 1,65 mio. medlemmer i kundeklubben skabt høj kendskabsgrad blandt forbrugerne i Danmark.

Virksomheden udbyder flere forskellige produkter, herunder Vital, Material og MediCare produkter.

Ydermere sælger de også Beauty produkter som i 2019/20 udgjorde 69 % af virksomhedens omsætning.

Matas’ primære målgruppe består af kvinder, som er miljøbevidste og generelt meget idealistiske. Matas’ salg ses hovedsagligt på B2C, som her udgør fysisk salg i form af 270 fysiske butikker.

Derudover har de også salg igennem B2C via webshops, hvor de her tilbyder en ekstra ydelse, med onlinechat med en udannet medarbejder.

Matas’ har også noget salg igennem B2B og her grossistsalg, som dog kun udgør 1 %. Matas’ befinder sig i skønhed- og sundhedsbranchen hvor de på nuværende tidspunkt er markedsledere.

Dette tager os videre hen til en af markedsudfordrende på markedet, nemlig Normal. Udover dette har vi også de store lavprisvarehuse, så som Bilka, Føtex osv.

Nogle af virksomhedens styrker er deres stærke logistisk, store kundeklub og især deres høje kendskabsgrad.

Svaghederne hos Matas’ er at de på nuværende tidspunkt er ukendt udenfor landets grænser, samt deres forholdsvis høje prisniveau i deres sortiment.

Matas’ har i perioden 2016-2020 haft et fald i årets resultat, dog har de formået at have en stigende egenkapital i perioden.

Opgave 2
Analyser købsbeslutningsprocessen ved køb af personlige plejeprodukter for en selvvalgt målgruppe. Besvarelsen må maksimalt fylde 4.800 anslag med mellemrum.

Jeg vil i dette afsnit analyser købsbeslutningsprocessen ved køb af personlige plejeprodukter for en selvvalgt målgruppe.

Dette vil jeg gøre ved hjælp af kapitel 6. i ”marketing - en grundbog i afsætning”. Målgruppen jeg i besvarelsen vil tage udgangspunkt, er det unge segment, og nærmere personer mellem 18 og 25 år.

Jeg vil analysere købsbeslutningsprocessen med henblik på både e-handel og fysisk handel, da det alt andet lige vil skabe et bedre billede af købsbeslutningsprocessen ved køb af personlige plejeprodukter hos Matas’.

Virksomheden gør brug af den her omni channel tilgang, hvor det er irrelevant om man køber på hjemmesiden eller i den fysiske butik, grundet man handler på samme vilkår eller på tværs af kanalerne.