Mascot International AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

Interne forhold:
- Virksomheden er i gang med at bygge et nyt domicil i Pårup.(1)

- Lancering af nye produkter i 2017, der blev populære.(1)

- Højere effektivitet på egen fabrik i Laos skaber stor vækst i overskud. (1)(2)

- Virksomhedens trykkeri er en succes og under udvidelse.(2)

- Virksomheden har flyttet meget rundt og centraliseret sig.(2)

- Udvidelse af Laos fabrik og oprettelse af datterselskaber.(2)

- Tidligere investeringer i teknologi og optimering giver nu afkast og koncernen har opnået betydelige stordriftsfordele.(3)

- Konstante geninvesteringer i virksomheden har nu gjort den økonomisk bundsolid hvilket tillader investeringer i vækst og konkurrencedygtighed. (Bl.a. deres fuldautomatisering af lager)(3)

- Virksomheden arbejder i høj grad med CSR og FN’s verdensmål.(4)

Eksterne forhold:
- Gode konjunkturer på udenlandske markeder skaber fremgang.(1)

- Brexit skaber usikkerhed og formentlig mindre vækst i omsætning.(2)

- Lønstigninger i produktionslande skaber højere produktionsomkostninger og derfor også kost- og salgspriserne.(3)

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Omsætningen
- Produktionsomkostningerne
- Salgs- og distributionsomkostningerne
- Administrationsomkostningerne
- Omsætningens
- Anlægsaktiver
- Varebeholdninger
- Tilgodehavender fra salg

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018
- Overskudsgraden
- Omsætningen
- Produktionsomkostningerne
- Salgs- og distributionsomkostninger
- Administrationsomkostningerne
- Omkostningerne i alt
- Aktivernes omsætningshastighed
- Omsætningen
- Anlægsaktiver
- Varebeholdninger
- Tilgodehavender fra salg
- I alt

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos

Uddrag
- Virksomheden er i gang med at bygge et nyt domicil i Pårup.(1)
” 2017 er det bedste år, vi nogensinde har lavet, og det er jeg selvfølgelig glad for i en periode, hvor vi er i gang med at bruge rigtig mange penge på vores nye domicil i Pårup”

- Lancering af nye produkter i 2017, der blev populære.(1)
”vi lancerede i 2017 en række produkter, som kunder tog godt imod, siger Michael Grosbøl”.

- Højere effektivitet på egen fabrik i Laos skaber stor vækst i overskud. (1)(2)
”At overskuddet vokser mere end omsætningen skyldes blandt andet, at vi har fået højere effektivitet på vores fabrik i Laos”

---

Salgs- og distributionsomkostningerne er i perioden steget med 22%. Denne stigning skyldes formentlig virksomhedens vækst i udlandet samt.

deres centraliseringen til en adresse, der formentlig har øget deres distributionsomkostninger.

Administrationsomkostningerne er i perioden steget med 66%. Denne stigning af formentlig et resultat af den stigende vækst på de udenlandske markeder, samt.

oprettelse af udenlandske datterselskaber. Derudover har virksomheden intensiveret deres arbejde med CSR og FN’s verdensmål, ved bl.a. at øget kvalitetskontrol på deres fabrikker

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu