Mascot AS | VØ opgave | 10 karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (15 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (9 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,51 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (7 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (9 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

Opgave 2
Aktivitetsstyring

2.1 (7 %)
Forklar, hvordan de variable omkostninger forløber.
Se bilag 3.

2.2 (7 %)
Beregn den optimale salgspris for WS-3000. De nødvendige informationer findes i bilag 3.

2.3 (7 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag for WS-3000 ved den optimale salgspris.

2.4 (7 %)
Beregn, hvor mange GPS-anlæg virksomheden skal sælge, for at markedsføringskampagnen er lønsom.

2.5 (7 %)
Forklar, hvordan den beregnede nulpunktsafsætning vil blive påvirket, hvis alternativet til markedsføringskampagnen er at kassere beholdningen af GPS-anlægget. Se spørgsmål 2.4.

Uddrag
Mascot har haft nogle fremragende regnskabsår fra 2016 til 2018. Virksomheden har slået deres egne rekorder og er kommet foran deres budgetter.

Virksomheden har set fremgang hele vejen rundt på arbejdstøjsproducentens internationale markeder.

Mascot har konjunkturerne med sig og har i 2017 lanceret en ny kollektion som blev taget rigtig godt imod. Mascot har set vækst og fremgang alle steder.

Dette gælder især Mascots indtjeningen som har set vækst på 21 procent fra 2016 til 2017 mod en 13,5 procent stigning i omsætningen som svarer til 870 millioner kroner sammenlignet med forrige år som var på 767 millioner kroner.

Overskuddet i 2017 blev 26 millioner kroner højere end året før og i udgangen af 2017 lå deres resultat før skat på 151,6 millioner kroner hvilket er en ny rekord for Mascot.

Igen fra 2017 til 2018 så de en stigning i indtjeningen, denne gang på over 25 procent mod 12,2 på omsætningen hvilket endnu en gang er en forbedring fra året før.

Mascot har geninvesteret en masse af deres årlige overskud tilbage ind i virksomheden. Dette har bl.a. gjort at de har kunne få taget deres eget trykkeri i brug

Herudover så har virksomheden investeret stort for at automatisere deres nye lagersystem i Pårup i begyndelsen af 2018 samt en udvidelse af fabrikken fra 30.000 kvadratmeter til 50.000 kvadratmeter.

Dette ses også i deres aktiver som er steget fra 726.043 t.kr. i 2016 til 1.093.035 t.kr. i 2018. Grundet det nye trykkeri har virksomheden kunne undgå at afskedige medarbejdere i forbindelse med automatisering af lageret.

Det går altså super godt for virksomheden og med konstante geninvesteringer samt højere effektivitet sikrer virksomheden sin fremtid på markedet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu