Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betyd- ning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes om- sætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

2.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (4 %)
Vurder, hvor meget den årlige afsætning mindst skal udgøre, for at investeringen er lønsom.

2.4 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.

2.5 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

2.6 (4 %)
Diskuter, hvilket lån Smart-Reolen ApS bør vælge.

3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange TYSON-1 og TYSON-2 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Forklar, om dækningsbidraget forbedres, hvis TYSON A/S råder over mere stål.

3.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at udvide kapaciteten på produktionsanlægget med 40 timer.

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributi- onsafdeling.

Uddrag
Hvis vi tager og kigger på Mascot A/S omsætning så kan det ses at de har været igennem et regn- skabsår med positiv udvikling. Udover deres stigning i omsætning så har der også været en stigning på deres resultat før skat.

Udviklingen kan skyldes forskellige poster. Dog mener jeg at det mest af alt har været pga. lønstig- ninger og effektivisering.

De nævnte 2 poster har også påvirket hinanden undervejs. Selv om løn- stigningerne har været underlagt af risici har det i sidste ende været til gavn, som kan ses i ledelses- beretning år 2018.

I år 2017 udgav virksomheden en helt ny kollektion som de navngav Mascot Advanced, som kun- derne tog imod med åbne arme.

Udover det nævnte, så har virksomheden også udvidet sig vha. af deres lagersystem i Pårup, som igen er effektivisering i form af automatisering som også har sænket deres lageromkostninger.

Dog skal det siges at det ikke kun er i vores lille Danmark der er snak om udvidelse af virksomheden, der er også fortaget udvikling på deres fabrik i Laos, som førhen var 30.000kvm. og nu er 50.000kvm.

---

Overskudsgradet er steget fra 17,3% til 20,1%. det kan der være mange grunde til. En af de speci- fikke årsager er blandt andet fordi at omsætningen er steget noget mere end de samlede omkostnin- ger.

Der har også været en stigning i nettoomsætningen som i perioden er steget med 27% og her har der været en større stigning i produktionsomkostningerne som har en stigning på 16% og salgs-

og distributionsomkostningerne er steget med i alt 22%. De nævnte poster har haft en positiv effekt på vores overskudsgrad.

Men omvendt har administrationsomkostningerne haft en negativ effekt på overskudsgraden som også kan ses da den er steget med 66% i perioden, som gjorde at omsætnin- gen ikke steg særlig meget.

AOH har haft et fald med 1,06 gange i 2016, og ser man helt frem til 2018 lå den på 0,86 gange. Men tilgodehavender fra salg og varebeholdninger har haft en positiv effekt på AOH.

Det kan ses da AOH er steget med 24% & 23% fra 2016-2018. Derudover så er oms. Også steget med 27%. Grunden til at AOH har haft et fald kan være pga. anlægsaktiverne som har haft en stigning på 128% i alt. Da stigningen er større end oms.

Stigning som ligger på 27%, så har det påvirket AOH negativt som har gjort at virksomheden er endt ud med at have en forringet AOH i den periode.

---

Kort er præcist er det virksomhedens fokus på at tage et miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvar. På trods af at deres produktion foregår i Vietnam og Laos så har de styr på deres ansvarsområde.

Det håndterer de eksempelvis ved at årligt afholde en kontrol både for at sikre at deres produktion foregår ordentligt ift.