Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Mascot A/S.
- Eksterne forhold
- Interne forhold

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1
- Nettoomsætningen
- Produktionsomkostninger
- Salgs- og distributionsomkostninger
- Administrationsomkostninger
- Anlægsaktiver
- Varebeholdningerne
-Tilgodehavender fra salg

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Aktivernes omsætningshastighed

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,51 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2

1.6 (4%)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.
- De nødvendige informationer findes i bilag 6

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Uddrag
De eksterne forhold der for Mascot A/S har haft størst betydning for den økonomiske udvikling, er konjunkturen. Konjunkturen har været ved til at bidrage med væksten til virksomheden.

Derudover nævner Mascot A/S at der grundet deres lønniveau i deres produktionslande er kommet pres på deres indtjening fordi lønniveauet stiger og der samtidig kommer prisstigninger på deres råvarer.

Interne forhold
De interne forhold i virksomheden der for Mascot A/S har haft størst betydning for den økonomiske udvikling, er at virksomheden har formået at forbedre deres ebit.

Mascot A/S nævner også, at deres overskud vokser mere end omsætningen hovedsageligt grundet af at de har fået en højere effektivitet på deres fabrik i Laos.

Med deres positive Cash flow på 118,6 millioner kr. fra driftsaktiviteten, er hovedparten af Mascot A/S´ investeringer til et nyt fuldautomatiseret lager samt anlægsaktiver.

Dette er for at øge konkurrencen, for at vækste og for at gøre virksomheden mere skalérbar, hvilket vil sige at blive gjort større.

Sidst men ikke mindst, har Mascot A/S sat deres priser op, dette skyldes højere omkostninger. Virksomheden har også haft gang i markedsudvikling i en del år som deres vækststrategi, de vil også det kommende år gå ind på et nyt mærkede.

---

Nettoomsætningen
Nettoomsætningen er steget med 27% fra år 2016 til år 218. Stigningen kan blandt andet skyldes Mascots investeringeer og deres effektivisering af virksomheden.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostningerne er steget med 16% fra år 2016 til år 2018.

Stigningen her skyldes virksomhedens udvidelse på fabrikkerne, der har været større mulighed for producering på fabrikkerne hvilket betyder større omkostninger.