Mascot AS | 12 i karakter | VØ opgave

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Kapitaltilpasningsevne:

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.


1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

Uddrag
Mascot A/S har foretaget væsentlige og tålmodige investeringer i teknologi og optimering af arbejdsprocesser gennem mere end et årti, disse investeringer giver nu for alvor afkast.

Koncernen har samtidigt opnået væsentlige økonomiske stordriftsfordele. Den konstante geninvestering i virksomheden vha. dens årlige overskud har muliggjort langsigtede investeringer i vækst og øget konkurrencedygtighed.

Hovedparten af disse investeringerne er gået til et fuldautomatisk lager, samt anlægsaktiver i forbindelse med en ekspansion. Det fuldautomatiske lager er et domicil, som blev bygget i Pårup.

---

Nettoomsætningen er steget med 27% fra 2016 til 2018, denne udvikling skyldes bl.a. at Mascot A/S har lanceret en række produkter, som deres kunder tog godt imod.

Det skyldes også at Mascot har draget fordele af konjunkturerne. Mascot har derudover foretaget investeringer i bl.a. teknologi, disse investeringer giver nu for alvor afkast. Nettoomsætningen er dog påvirket negativt af de mindre udsving i salgspriser.

Produktionsomkostningerne er steget med 16% fra 2016 til 2018. Der er her tale om variable og faste produktionsomkostninger.

De variable produktionsomkostninger vil typisk stige i takt med omsætningen grundet at de har en direkte sammenhæng med afsætningen ligesom omsætningen har.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu