Indholdsfortegnelse
Byg stilen op som følger:
Generelt:

Uddrag
1. Du skal skrive en indledning til din stil, hvor du præsenterer reklamen. Her skal du komme ind på titel, årstal, afsender og hvilken slags reklame, der er tale om (vil den sælge et produkt, en holdning, en livsstil eller andre ting?). Lav et ultrakort handlingsresume. Indledningen skal fylde ca. 10 linjer.

2. Du skal skrive en midterdel, hvor du foretager selve reklameanalysen. Denne del skal fylde mest i din stil. Her skal du komme ind på følgende:

- Uddybning af afsender- og modtagerforhold. Brug Laswells kommunikationsmodel: