Magtrelationen | Opgave

Problemformulering
Hvordan fik magtrelationen mellem konge og kirke i tidlig middelalder betydning?

- redegør for samfundsstrukturen i den tidlige middelalder med særligt henblik på en karakteristik af magtrelationen mellem konge og kirke.

- undersøg fremstillinger af magtrelationen mellem konge og kirke, herunder forholdet mellem ærkebiskoppen Absalon og kong Valdemar den Store (Opdelt, 1 dansk kilde dansk og 1 historie kilder).

- perspektiver, hvordan spiller fremstillingerne ind på forståelsen af magtrelationen (dansk og historie sammen)?

- diskuter betydningen af alliancen mellem den verdslige og religiøse magt i Valdemars tiden og historiefortællingen omkring dette (dansk og historie sammen eks. hvordan vi bliver ved med at elske denne alliance).

Indledning
Den tidlige middelalder var den periode i Danmarks historien, hvor kirken slog sig til magten og fik bygget sig en stærk alliance med kongen.

Det var i netop denne periode man fik skabt en ro og orden i samfundet og samfundsstrukturen, i denne periode man så flere tusinde kirker komme til landet og i denne periode kongen fik skabet sig en base for sin kommende slægt.

Men er det kirken eller kongen vi skal takke for det? Eller er det dem begge og den alliance de havde vi skal takke for det?

Og har det stadig betydning for os den dag i dag, at vi for 900 år siden så en magtrelation blive skabt mellem kongen og kirken?

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………………………………………………….4
Problemformulering..........................3
Problemstilling....................................3
Problemstilling 1 - Redegør for samfundsstrukturen i den tidelige med særligt henblik på en karakteristik af magtrelationen mellem kongen og kirke ………………….4
Problemstilling 2 - undersøg fremstillinger af magtrelationen mellem konge og kirke, herunder forholdet mellem ærkebiskoppen Absalon og kong Valdemar den Store ……………………..5
Analyse af “Arkonas indtagelse"……………………………………………………….5
Analyse af “Historien om Danmark: tidlig middelalder"……………………………………7
Problemstilling 3 - perspektiver, hvordan spiller fremstillingerne ind på forståelsen af magtrelationen ………………..10
Pespektivering Error! Bookmark not defined.
Problemstilling 4 - diskuter betydningen af alliancen mellem den verdslige og religiøse magt i Valdemars tiden og historiefortællingen omkring dette …………………11
Diskussion …………………………………………11
Konklusion……………………………………………11
Litteraturliste…………………………………12

Uddrag
Den tidlige middelalder i Danmark, var præget at krig, hævn og uro, som kom ud ad den opslidende borgerkrig.

Borgerkrigen havde sin start efter mordet på Knud Lavard i 1131 . Efter mordet på Knud Lavard lå uroligheden primært på magten i Danmark .

Hvem der skulle være konge og have magten i landet, var ikke sikkert . Jo længere ind i middelalderen vi kommer, får kirken og den kristne tro mere og mere betydning.

Og det var derfor ikke længere kun sværdet man kunne anskaffe sige magten med, nu blev det også skriften .

Valdemar den Store ender med at blive til konge i Danmark. På det tidspunkt Valdemar bliver konge er samfundsstrukturen i Danmark opdelt i tre.

Der er dem som kæmper, hvilket er kongen og hans folk. De er til for at forsvare riget og skabe en fred og orden i Danmark.

Så er der dem som beder, dem som beder består af kirkens og klostrets folk. De er til for gå i bøn for alle i samfundet, både de levende og døde, samt udfører landets hellige handlinger.

Til sidst er der dem der arbejder, hvilket er bønnerne. Bønnerne har to herrer, hvilket er kongen og kirken.

Da Valdemar blev konge, var der ikke ro i landet, så derfor var det op til ham at skabe ro og orden. Men for at gøre det måtte han anskaffe sig en tæt alliance med kirken .

I det kirken og kongen indgår tæt alliance, bliver der sat et præg på den almindelig danskere liv. Hvilket gør befolkningstallet stiger .

Udover en stigning i befolkningstallet, så man at landbruget blev bedre . Man så en grundlæggelse af flere og flere landsbyer landet rundt , samt alt dette så vi at der kom flere klostre og kirker til Danmark .

Efter man begyndte at bygge flere kirker, begyndte kirken også at sætte sit præg i Danmark. Kirken fik en så stor indflydelse i Danmark at der formelt set ikke var en eneste dansk borger som ikke havde kontakt til kirken .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu