Mælkesyrebakterier | Biologi

Indledning
Generationstiden viser hvor lang tid bakterierne er om at få den dobbelte populationsstørrelse. Derfor er en kort generationstid optimal, hvis populationstørrelsen skal stige hurtigt.

Ud fra figur 1 fremstår det at en temperatur på 40 grader er optimal for bakterievæksten. Efter 300 minutter med en temperatur på 40 grader er generationstiden 34minutter, hvilket er der bedste resultat inden for de 3 temperaturer.

Uddrag
Ved brug af formlen fra figur 1 vil vi beregne antallet af bakterier efter 300 minutter med en temperatur på 40 grader, som var den optimale temperatur ud fra eksperimentet i figur 1.

N_t=N_0⋅2^n
Vi kender alle informationerne fra figur 1 bortset fra n, som vi har udregnet.
N_t=300 minutter

N_0=〖10〗^5

n=(tid )/generationstid=(300minutter )/(34 minutter )=8,82 generationer

N_300=〖10〗^5*2^8,82=4,52*〖10〗^7 bakterier/mL

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu