Indholdsfortegnelse
Opgave 2. Mårhund
1. Giv forslag til, hvorfor der fødes flest hvalpe mellem april og juni måned.
2. Giv forslag til, hvordan populationsstørrelsen af mårhund i Danmark kan bestemmes.
3. Afbild antallet af trafikdræbte mårhunde som funktion af tiden i perioden 2009-2017.
4. Forklar, hvordan man ved hjælp af genetiske undersøgelser kan bestemme, hvor en mårhund stammer fra.
5. Diskuter den mulige udvikling i populationsstørrelsen af mårhunde i Danmark.

Opgave 2. Fede hunde
1. Angiv hvilken enzymgruppe enzymer, der spalter pro-peptidet POMC i mindre peptider, tilhører. Begrund dit svar.
2. Figur 3 viser sammenhængen mellem genotype og fødemotivationen mens figur 4 viser sammenhængen med genotype og vægt. Hunde med to normalalleler, har en gennemstilig fødemotivation på 60 og en gennemsnitlig vægt på omkring 31,5 kg. Hunde med en normalallel og en mutantallel har en gennemsnitlige fødemotivation på 70 og en gennemsnitlig vægt på omkring 33 kg. Til sidst har vi hunde med to mutantalleler med den højeste gennemstilig fødemotivation på 80 og den højeste gennemsnitlig vægt på omkring 35,5 kg. Udfra disse værdier kan vi se, at heterozygote hunde danner omkring halvt så meget af B-MSH-peptid end homozygote hunde. Dermed kan vi også at, at homozygote hunde altså (P2) med to mutantalleler har en lettere tilbøjelighed til at indtage føde og dermed en højere tendens til at tage på.

Opgave 3. TRPV1 og capsaicin

Uddrag
Mårhunden har højt sandsynligt selv tilpasset til at få hvalpe i denne tidsperiode, og det kan være i forhold til deres føde. Vi får oplyst at op mod 1/3 af deres føde består af frugter og bær.

Mange frugter og bær modner i den tidsperiode. Jordbær modner for eksempel i juni måned. Derfor er det en periode med større mængde føde tilgængeligt så de kan opfostre deres unger.

---

Antallet af trafikdræbte mårhunde spiller en rolle i populationsstørrelsen i Danmark. Som vi kan se på tabellen så tallet mellem 2015 og 2017 mere end trefordoblet og det sket blot på 2 år.

Men det betyder også at mårhundene formerer sig hurtigere og deres populationstørrelse er steget. Tabellen tyder også på at populationsstørrelsen og bestanden stadig ville stige eksponentielt indtil den når bærekapaciteten.

Siden det har udviklet sig så kraftigt fra det ene år til det andet så tyder det også på der er meget føde og levesteder til rådighed. Så kan man begynde og diskutere bestand regulering af jægerne.