Indholdsfortegnelse
Opgavebeskrivelse
Beregninger
Beregninger Af Ic
Beregninger Af C
Betydningen Af Fasekompensering
Matematisk Teori
Enhedscirklen
Pythagoras
Omskrivning Af Formler
Lidt Om Vektorer
Konklusion
Litteraturhenvisning
Bilag
Konstruktionstegning

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Motoren i kølekompressoren på slagteriet, loftet i fabrikshallen, der er fyldt med lysstofarmaturer og rør, samt transformeren på den tekniske skole – alle disse apparater er forbrugsgenstande, der bruger en aktiv strøm, men samtidig genererer deres egen reaktive strøm.

Problemet med denne reaktive strøm er, at den ikke er i takt med den vekselspænding, der leveres af elværkerne. Med andre ord følger den ikke spændingens "rytme", og den producerede effekt er derfor ubrugelig.

Alle ønsker at eliminere denne reaktive strøm, da den ikke har nogen nytteværdi ud over at belaste elnettet, kablerne og sikringerne, da den blot skifter frem og tilbage og optager plads.

Derfor ønsker vi at kompensere for fasen. Formålet er at undgå den reaktive strøm og skabe en synkron strøm- og spændingsbalance mellem apparaterne.

Lysstofrøret:
I lysstofarmaturet er der en L-kobling, som består af en spole og en glimtænder. I lysstofrøret findes der en blanding af ædelgas og kviksølv.

For at ionisere atomerne i denne gas, altså frigøre elektroner, tilføres der en højspænding til en glødetråd i hver ende af røret. Glimtænderen sender en meget kortvarig strøm gennem glødetråden for at opvarme den og starte udladningen af elektroner.

Spolens funktion er at inducere denne højspænding, samtidig med at den fungerer som en strømbegrænser, der forhindrer for hurtig frigørelse af elektroderne, hvilket kan føre til udtæring.

I en F-kobling placeres en kondensator parallelt over tilslutningsterminalerne for at opnå en vis effekt (se nedenstående skitse).

Beregninger:
Beregninger af Ic:

Det angivne lysstofrør i opgaven bruger 0,42A (I1) ved en spænding på 230V og en frekvens på 50Hz. Den påvirkende effekt (Pvirke(rør+spole)) er angivet til 48W. Efter fasekompensering er kapacitansen (C1efter) angivet til 0,94.

Nedenstående tegning er kun en skitse og viser ikke nøjagtige detaljer.
Når jeg betragter den tidligere skitse, bliver det tydeligt for mig, at det indebærer et trigonometrisk problem.

Jeg har kendskab til visse længder og vinkler, og ved primært at bruge cosinus og sinus kan jeg beregne de manglende værdier.

Der kan dog opstå situationer, hvor jeg mangler enten en længde eller en vinkel, men heldigvis kan Ohm træde til undsætning.