lying Tiger Copenhagen | Virksomhedøkonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019

1.4 (5 %) 15 min
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er negativ i 2019

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Flying Tiger Copenhagen bruger.

1.6 (5 %)
Diskuter, om det er en fordel for Flying Tiger Copenhagen at åbne en webshop.

Opgave 2
2.1 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Helsekarma.dk opnår, når forretningsmodellen er 100 % digital

2.2 (5 %)
Beregn salgsprisen og dækningsbidraget for en flaske Sund50+, når dækningsgraden skal udgøre 60 %. De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.3 (5 %)
Beregn, hvor meget afsætningen af Sund50+ mindst skal stige med, for at det vil være lønsomt at gennemføre reklamekampagnen.

Opgave 3
3.1 (5 %)
Vurder, om LCH EcoPrint A/S har pligt til at redegøre for samfundsansvar i sin årsrapport for 2019/20.

3.2 (5 %)
Vurder, hvordan LCH EcoPrint A/S’ satsning på bæredygtighed har påvirket værditilbuddet til kunderne.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det kan være lønsomt for LCH EcoPrint A/S at satse på bæredygtighed.

Opgave 4
4.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Nature Care A/S løbende skal foretage bogføring.

4.2 (5 %)
Vurder, hvilke konti kontogruppe 1: Nettoomsætning med fordel kan opdeles på. Saldobalance fremgår af bilag 3.

4.3 (5 %)
Opstil balancen for Nature Care A/S pr. 30.09.2020. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan værdien af balanceposten: Handelsvarer er fremkommet.

Uddrag
Opgave 1
1.1 (10 %)

Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Flying Tiger Copenhagen.

Der har været en vækst i deres sortiment, det antal butikker de har, derudover er de blevet stærkere geografisk, de har 745 Flying Tiger Copenhagen-butikker i 30 forskellige land ved udgange af 2016.

Dette betyder deres omsætning er steget siden 1995. Tiger-kæden blev solgt i 2012 til kapitalfonden EQT, de købte 72%, og Lennart Lajboschitz beholdt 28% og sad stadig i bestyrelsen.

Salget af de 72%, skulle skabe stærkere fokus på deres indtjening, men det lykkes ikke helt, da de i 2018 røg de i minus på bundlinjen. Dog er der en forklaring på de minus 536 millioner kroner:

I 2018 var der en regnskabsteknisk regelændring, som skyldes 40% af det negative resultat, det er ca. 223 mDKK udgiftsført under finansielle omkostninger i regnskab.

Efter 2018 har de fokuseret på at skulle konsolidere sig, altså gøre sig stærkere og mere solide, derudover skulle de til at tjene flere penge.

Det gjorde de ved at rydde op i butikker fordelt i de 30 lande, varelageret, antal ansatte og indkøbsprocesserne, de justerede sortimenter og priser

det har løftet lønsomheden, så en større del af omsætningen går til driftsindtjening -> omsætning faldet, bundlinje steget.

De har startet en webshop i januar 2020, som giver dem flere muligheder både online og i fysiske butikker, både ift. Corona og markedsføring af virksomheden.

Deres fokus på bæredygtighed er begyndende, med levering fremstillet i genbrugspap, de prøver ligesom at imødekomme vores nye tendenser i verden, hvilket sikre deres fremtids omsætning.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål
1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.
Flying Tiger Copenhagens omsætningen er steget med 4%, som er påvirket af konsolidering, da like for like fald med 5% fra 2018 til 2019.

Derudover er vareforbrug steget med 3%, som er en begyndende effekt af sortiments- og margin optimering.

Vareforbruget fra 2017 til 2018 steg meget mere i forhold til omsætning, hvilket påvirker indekstallene for indtjening. De andre eksterne omkostninger er steget med 9%, som er større end omsætningen.

Der var en stigning på 5% i personaleomkostninger trods de 40 fyret på hovedkontoret, det kan evt. fordi de mange nye åbnede butikker påvirkede posten

og der har været nogle aftrædelsesomkostninger i forbindelse med fyringerne - dog falder posten fra 2018 til 2019, da de 40 medarbejder fra hovedkontoret bliver fyret.

Af- og nedskrivninger er faldet fra indeks 112 til 85 mellem år 2018 og 2019, grundet at aktiver er solgt som den del af optimeringen - færre butikker = mindre inventarer

hvilket stemmer godt overens med faldet i anlægsaktiver under indekstallene for kapitaltilpasning. Varelager reducerer som følge af optimeringen, hvilket betyder at indekstallet under kapitaltilpasning, ved varebeholdninger falder til 89.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu