Lungerumfang og ventilation | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:

Teori:
1. Forklar lungernes opbygning
2. Gør rede for åndedrætsmekanisme (hvordan muskler bevirker at vi kan ånde.
3. Forklar hvordan åndedrætter reguleres.
4. Gør rede for begreberne
- A) Åndedybde
- B) Inspiratorisk reservevolumen
- C) Ekspiratorisk reservevolumen
- D) Vitalkapacitet
- E) Residualvolumen
- F) Det døde rum
- G) Lungeventilation
- H) Lungeventilationsformlen
- I) Forceret ekspiratorisk volumen i første sekund (FEV1)
- J) Forceret vitalkapacitet (FVC

Metode

Resultater
1. Vedlæg alle kurver – ved at indsætte filen 2g3Bi ventital.docx
2. Find Vegas åndedrætsfrekvens og åndedrætsdybde under moderat arbejde på kondicykel og beregn hendes ventilation.
3. Find Vegas, Troels og Claras åndedrætsdybde, inspiratorisk reservevolumen, ekspiratorisk reservevolumen og vitalkapacitet.
4. Find Vegas, Troels og Claras FVC og FEV1.
5. Beregn Vegas, Troels og Claras FEV % (dvs. (FEV1/FVC) x 100)
6. Lav et skema med alle tal og beregninger

Diskussion
● Sammenlign vores målinger med de værdier der nævnes i bogen samt værdier på nettet
● Diskuter de målte vitalkapaciteter inddrag herunder betydningen af højde, alder og køn.
● Vurder størrelsen af Vegas ventilation under arbejde.

Konklusion

Uddrag
Luftens vej ned i lungerne går gennem næse og mund over i svælget og luftrøret. Luftvejene består af næsen, svælget/halsen og luftvejene/bronkierne og sørger for, at den luft, som vi indånder, bliver transporteret ned til lungevævet.

Luftrøret deler sig i to grene: hoved bronkierne, der fører ud til hver af de to lunger. Hovedbronkierne deler sig til mindre bronkier, som igen opdeles i små rør, bronkioler.

For enden af bronkiolerne sidder nogle forgreninger som ender i små, tynde, sprøde sække, der hedder alveoler. Alveolerne består kun af et enkelt cellelag, og rundt om den snor kapillærerne sig, som er mikroskopiske blodkar og her optages iltmolekylerne.

De optages ved at diffundere fra alveolerne over i blodet i kapillærerne. Kapillærer er de mindste blodkar i kroppen og de har en meget tynd væg.

Alveolerne ligger tæt med lungekapillærerne, og dette sikrer at blodets hæmoglobin let kan optage ilt, og at kuldioxiden let kan udskilles. Hæmoglobin er et jernholdigt protein, og ilten bindes til jernatomet.

Alveolerne har en meget stor samlet overflade (ca. 70 m2). Derfor kan man optage store mængder ilt. Rundt om alveolerne ligger udover kapillærerne også et netværk af elastiske bindevævsfibre, dog er der er ingen muskler i lungerne.

---

Rundt om lungerne er der to hinder med væske imellem, som kaldes pleura, og væsken kaldes derfor pleuralvæsken. Den inderste hinde er hæftet på lungerne

mens den yderste hinde hæfter på indersiden af brystkassen og på mellemgulvet. Når der bliver trukket i den yderste hinde, bliver der dannet et undertryk mellem de to hinder.

Dette gør, at den inderste hinde automatisk følger med. Bevægelser i muskler/muskulatur udenom lungerne kan på den måde bevæge lungerne. Kroppen har to muskler, der sørger for, at vi kan trække vejret: mellemribbensmuskulaturen og mellemgulvsmusklen.

Mellemribbensmuskulaturen er musklerne mellem ribbenene. Når de her muskler trækker sig sammen, hæver de brystkassen. Brystkassen løftes og trækker den ydre hinde udad.

På den måde opstår der et undertryk i pleuralvæsken. Dette gør, at den indre hinde også bliver trukket udad. Lungevæggen bliver trukket med, herefter udvides lungerne, og luften strømmer ind i lungerne.

Mellemgulvsmusklen ligger som en kuppel under lungerne. Når musklen trækker sig sammen, bliver den udfladet, og her følger lungevæggen som sidder ved lungernes basis med.

Derfor gøres lungerne længere. Dette gør, at rumfanget bliver større, og luften bliver suget ind. Hvis vi er udsat for fysisk hårdt arbejde har vi flere muskler der hæftes på brystkassen og bliver brugt til at forstærke vores åndedrætsbevægelser.

Vi bruger bl.a. halsmusklerne, der springer ud fra vores kranie og hæfter på den øverste del af vores brystkasse. Når man slapper af i mellemribbensmuskulaturen og mellemgulvsmusklen sker der en automatisk udånding.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu