Løvebjerg Supermarked A/S | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

Opgave 2.
2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave 3.
3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Opgave 4.
4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Deres overskudsgrad er faldet med 10% i perioden, så deres indtjeningsevne er blevet værre. Dog har det ikke påvirket deres omsætning som var forholdsvis stabil.

Af- og nedskrivninger har påvirket deres overskudsgrad negativt. Den er steget med 57%, mens deres omsætning hver er faldet eller steget men været forholdsvis stabil.

Posten andre eksterne omkostninger og vareforbruget er faldet med 2% og 8%, som har påvirket deres overskudsgrad positivt. Dog har deres personaleomkostninger påvirket overskudsgraden negativt da den var steget med 10%.

Deres indtjeningsevne er blevet forringet. Selvom overskudsgraden blev påvirket positivet af eksterne omkostninger og vareforbruget, har personaleomkostninger og af- og nedskrivninger påvirket den mere negativt og derfor er deres potentiale til at skabe overskud udefra omsætningen forringet.

Hvis vi kigger på hvordan indekstallene har påvirket aktivernes omsætningshastighed, kan vi se at udefra bilagene er deres omsætningshastighed faldet med 0,32% point og det betyder at deres kapitaltilpasningsevne blevet dårligere.

Anlægsaktiverne har påvirket aktivernes omsætningens hastigheden negativt, da den er steget med 1%, hvor at omsætningen har forholdt sig forholdsvis stabil. Derudover har Tilgodehavender fra salg også et negativt tiltag til aktivernes omsætningshastigheden, den er steget med 36% hvor at omsætningen ikke er steget eller faldet.

Varebeholdninger har ikke haft indflydelse på aktivernes omsætnings hastigheden da den hverken er steget eller faldet. Likvide beholdninger har dog påvirket aktivernes omsætningshastighed negativt da den er steget med 1213%.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her