Løvbjerg Supermarked AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Uddrag
Godt samarbejde med lokale leverandører, får de produkter udover de faste produkter i sortimentet til at passe med præcis hvad de lokale kan lide.

Dette påvirker nettoomsætningen positivt, da det sandsynligvis tiltrækker flere kunder, som muligvis ellers havde valgt andre supermarkeder.

Derudover påvirker dette naturligvis også vareforbruget i en positiv retning, da de har flere leverandører, i dette tilfælde lokale leverandører.

Bredt sortiment. Løvbjerg har et meget bredt sortiment, derudover har de en masse økologiske og glutenfri produkter som selvfølgelig påvirker vareforbruget i en negativ retning.

De har desuden også en god kundeservice, og meget erfarne ansatte dette påvirker personaleomkostningerne i en negativ retning.

---

Anlægsaktiver er i perioden fra 2016 til 2018 steget med 1%. Dette skyldes sandsynligvis renovering af deres største butik.

Varebeholdninger er i perioden været på et stabilt niveau. Der er ikke blevet nævnt noget med varebeholdninger i videoen eller artiklerne.

Tilgodehavender fra salg er i perioden fra 2016 til 2018 steget med 36%. Bliver ikke nævnt i artiklerne.

Likvide beholdninger er i perioden steget fra med 1213%. Kan sandsynligvis skyldes at ejerne har indskudt en masse penge i virksomheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu