Løvbjerg Supermarked AS | VØ | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.
- De eksterne forhold:
- De interne forhold:

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indtjeningsevne
- Omsætning:
- Vareforbrug:
- Andre eksterne omkostninger:
- Personaleomkostninger:
- Af- og nedskrivninger:
- Kapitaltilpasningsevne
- Omsætning:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Likvide beholdninger:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Overskudsgrad
- Omsætning:
- Vareforbrug:
- Andre eksterne omkostninger:
- Personaleomkostninger:
- Af- og nedskrivninger:
- Konklusion overskudsgrad:
- Aktivernes omsætningshastighed
- Omsætning:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavende fra salg:
- Likvide beholdninger:
- Konklusion aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.
- I bilag 2 findes en skabelon til opgørelsen.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.
- Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 5 findes en skabelon til balancen.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Det fremgår af kilde 2, at det er vigtigt at købmanden selv bestemmer, og endvidere fremgår det af kilde 3, at forholdet til lokalmiljøet er væsentligt, så man kan få den hjælp, man har brug for.

Derudover ses det også af kilde 2, at kunderne gerne vil have, at der en slagter i butikken. Det fremgår desuden også af kilde 2, at der er nye lovkrav til køle- og frostanlæg, hvilket betyder, at der kommer stor udskiftning i butikkerne, og kommer til at koste et tocifret millionbeløb.

---

Aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 3,27 i 2016 til 2,95 i2018. Alle posterne påvirker aktivernes omsætningshastighed negativt, udover den næststørste post, varebeholdninger, som påvirker aktivernes omsætningshastighed neutralt.

Dermed er aktivernes omsætningshastighed faldet, idet én post påvirker aktivernes omsætningshastighed neutralt, mens alle de andre poster, påvirker aktivernes omsætningshastighed negativt.

Især likvide beholdninger er steget meget eksplosivt, og påvirker derved aktivernes omsætningshed negativt, hvor den største post, anlægsaktiverne, kun er steget svagt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu