Løvbjerg Supermarked AS | VØ | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.
- I bilag 2 findes en skabelon til opgørelsen.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 5 findes en skabelon til balancen.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Ifølge den administrerende direktør Jesper Due har ombygningen af kædens Trøjborg-butik i Aarhus, samt butikken i Mors medført manglende omsætning, og ligger til grund for den lavere omsætning, da det er 2 af kædens største forretninger.

Det har været med til at påvirke økonomien negativt på kort sigt, da nettoomsætningen bliver forringet samt der fører en række omkostninger med til renoveringen.

Dog med en forventning om at kunne øge nettoomsætningen på lang sigt. Man ville også kunne forvente af nyt inventar bliver købt, hvilket medfører en stigning i afskrivninger og anlægsaktiver

Jesper Due udtaler også at de i år 2017 skiftede grossist, hvor de i den forbindelse skiftede over halvdelen af deres varer, som har medført en række omkostninger.

Man kunne forstille sig at de andre eksterne omkostninger stiger. Man har dog en forventning om på lang sigt, at nettoomsætningen vil stige, da nye mærker kom på hylderne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu