Løvbjerg Supermarked AS | VØ | 10 i Karakter

Indholdsfortegnelse
1.1(10%)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.
- Interne forhold
- Eksterne forhold

1.2(15%)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Indekstal for indtjeningsevne:
- Indekstal for kapitaltilpasningsevne:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
- Overskudsgraden:
- Aktivernes omsætningshastighed:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6(5%)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

Opgave Bygge Specialisten ApS’

2.1 (10%)
Opgør Bygge Specialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.
- I bilag 2 findes en skabelon til opgørelsen.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3(5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

Opgave Sten&Fliser ApS.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 4 findes en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 5 findes en skabelon til balancen.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Opgave brødrenes flyttefirma
4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3(5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
De interne forhold, der har haft en betydning for Løvbjergs udvikling, er blandt andet en ny grossist. Løvbjerg Supermarked skiftede grossist i 2017 fra Reitan til Dagrofa

og mod alt forventning steg resultat før skat med 8%, fra 6,3 mio. kr. i 2016 til 6,8 mio. kr. i 2017. Derudover, har Løvbjergs største butikker oplevet en gennemgribende renovering

som alt andet lige har påvirket omsætningen negativt. Løvbjerg havde en omsætningen på lige godt en mia. kr. i 2017 ligesom i 2016, dog var der et fald i omsætning på 11 mio. kr.

Ser man derimod lidt på Løvbjergs historik, så havde Løvbjerg et underskud på 28 mio. kr., som de over de sidste 2 år, fra 2012-2014 har måtte betale af.

Det har de gjort ved bl.a. at øge fokusset på ferskvarer, nyt inventar og et skærpet fokus på omkostningerne i strategisk udvalgte områder, som strøm, husleje og markedsføring.

---

Når vi ser på indekstallet for kapitaltilpasningsevnen, kan vi se at der er sket en markant ændring i likvide beholdninger.

Grunden til dette findes i Løvbjergs interne forhold, i forbindelse med et stort underskud på 28 mio. så har Løvbjerg haft et skarpt fokus på at minimere omkostningerne i strategisk udvalgte områder.

Dette har medført at Løvbjerg har fået et fornuftoverskud for tredje år i træk, hvilket har indvirket på at likviditeten er steget markant, som set i indekstallene.

Derudover, så er der også sket en ændring i tilgodehavende fra salg fra 2016 hvor indekstallet var på 100 til 2018 hvor indekstallet var på 136.

Der er sket et lille fald i indekstallet for tilgodehavende fra salg siden 2017, hvor indekset var på 156. Grunden til dette kan være at Løvbjerg har fået Dagrofa, som deres nye grossist

hvilket har medført at Løvbjerg har kunne tilføje Dagrofas private label varer til deres hylder. Idet omsætningen kun er steget lidt

kan det være at der er blevet ydet kredit til kunderne, mens Løvbjerg har fået alle ændringerne på plads, hvilket har gjort at tilgodehavende fra salg er steget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu