Løvbjerg Supermarked AS | Økonomisk udvikling | VØ opgaver

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Ifølge den administrerende direktør Jesper Due har ombygningen af kædens Trøjborg-butik i Aarhus, samt butikken i Mors medført manglende omsætning, og ligger til grund for den lavere omsætning, da det er 2 af kædens største forretninger.

Det har været med til at påvirke økonomien negativt på kort sigt, da nettoomsætningen bliver forringet samt der fører en række omkostninger med til renoveringen.

Dog med en forventning om at kunne øge nettoomsætningen på lang sigt. Man ville også kunne forvente af nyt inventar bliver købt, hvilket medfører en stigning i afskrivninger og anlægsaktiver

Jesper Due udtaler også at de i år 2017 skiftede grossist, hvor de i den forbindelse skiftede over halvdelen af deres varer, som har medført en række omkostninger.

Man kunne forstille sig at de andre eksterne omkostninger stiger. Man har dog en forventning om på lang sigt, at nettoomsætningen vil stige, da nye mærker kom på hylderne.

---

Virksomhedens omsætning er blevet positivt påvirket af et stigende antal kunder. Dog er omsætningen blevet negativt påvirket af ombygningen af kædens Trøjborg-butik i Aarhus, samt butikken i Mors.

Virksomhedens omsætningen er og blevet negativt påvirket af butiksnedlukningen i Skanderborg, samt kan været blevet negativt påvirket i forbindelse med realiseringen af de udgåede varer

Vareforbruget er blevet negativt påvirket af virksomhedens øget fokus på ferskvarer, samt det øget antal af kunder.

Vareforbruget er blevet positivt påvirket af nedlukningen af butikken i Skanderborg, samt de 2 varehuse der har været under modernisering, i og med der ikke har skulle bestilles vare hjem.

Virksomhedens andre eksterne omkostninger er perioden blevet positivt påvirket af virksomhedens øget fokus på omkostninger og strøm.

Personaleomkostninger er blevet negativt påvirket af lønstigningerne og de flere fuldtidsstillinger, som er kommet i takt med at butikken har fået flere kunder.

Dog er personaleomkostninger blevet positivt påvirket af butiksnedlukningen i Skanderborg. En negativ påvirkning kommer også i form af at virksomheden stadig har skulle betale løn til de ansatte de steder

hvor varehusene har været under renovering, og der ingen omsætning har været. Samt lønningerne til slagterne er også en negativ påvirkning

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu