Løvbjerg Supermarked AS | Noter Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.

3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

Løvebjerg er en familieejet kæde. Jesper Due som der er direktør for Løvebjerg, har udtalt at de endnu en gang øger deres overskud. De har valgt at sætte en stor del af deres fokus, hen på de ansatte i butikken.

De ansatte skal passe ind i butikken, samtidig har de også valgt at få ansat en HR- chef. I 2017 valgte Løvebjerg at modernisere deres butik i Århus, og derfra udviklede Løvebjerg sig.

I Fredericia valgte de at tage imod kundernes ønske, omkring en slagter i butikken, hvilket de fik.

Hvis man tager et kig på de eksterne forhold, så har de igen taget imod kundernes ønske, ved at skifte leverandør efter kundernes behov. De har oplevet at butikken bliver mødt med nogle kunder hele tiden og ikke mindst flere kunder.

Dette var med til at give butikken et overskud, som lå på 6.3 mio. før skat i 2016, hvor den i 2017 ligger på 6,8 mio. før skat. Derudover skulle butikken investere i nye køler og frostanlæg, som der var et krav efter den nye lov.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

Løvebjergs personaleomkostninger er steget i og med at de har valgt at ansætte mange flere rundt omkring i butikkerne. Deres af-og nedskrivninger er steget med 57% igennem 3 år.

Der har været komplikationer i butikken, som har været med til at skabe disse 57%. Indekstallene for kapitaltilpasningsevnen steget med 1% i anlægsaktiverne, som deres investeringer har været med til at skabe.

Deres tilgodehavende fra salg var steget med 36% i 2016 og frem til 2018. Dette kan være leverandørskift som, der har været skyld i dette. Deres likvide beholdninger er steget fra 2016-2018, hvilket en større omsætning har været skyld i.

Deres indtjeningsevne har haft svingninger ved deres omsætning med 1%. Dog blev den mere stabil i 2018.

Deres moderniseringsplan har været med til at give disse svingninger. Deres omsætning blev lavere, og de var nødsaget til at lukket varelager.

I 2018 blev løvebjerg mødt af flere og nye kunder, som der har været med til at give dem en god omsætning igen.
1.3 (10 %)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu