Løvbjerg Supermarked AS | Noter Virksomhedsøkonom

Indholdsfortegnelse
Opgave 1.
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Løvbjerg Supermarked A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 3,3 % i 2016 til 2,8 % i 2018.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Løvbjerg Supermarked A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden Løvbjerg Supermarked A/S er særligt værdiskabende.

Opgave 2.
2.1 (10%)
Opgør ByggeSpecialisten ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne januar til juni ved køb og salg af skovlene.

2.2 (5%)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af skovlene udgør i stk. og kr. ved udgangen af juni måned.

2.3 (5%)
Forklar, hvordan køb og salg af skovlene påvirker indtjening og likviditet i april måned.
- Indtjening:
- Likviditeten:

Opgave 3.
3.1 (5%)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018/19 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.2 (5%)
Opstil balancen pr. 30.06.2019 for Sten&Fliser ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

3.3 (5%)
Forklar, hvorfor kontoplanen både indeholder konto 5100: Afskrivning på biler og konto 11121: Akkumulerede afskrivninger på biler.

Opgave 4.
4.1 (5%)
Opstil et etableringsbudget for brødrenes flyttefirma i bilag 6.

4.2 (5%)
Vurder, hvor stor en kassekredit brødrenes flyttefirma har behov for. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5%)
Diskuter, hvilken ejerform brødrene bør vælge til deres virksomhed.

Uddrag
Løvebjerg Supermarked A/S er en familieejet supermarkedskæde. Inden for de interne forhold, har Jesper due (Direktør) udtalt i ”Løvbjerg øger endnu en gang sit overskud,” 22. marts 2019

Dansk Handelsblad – At de har valgt at sætte mere fokus på HR og har ansat sin første ny HR- chef, for at sætte fokus på at ansætte de rigtige til arbejdet, som har en helt afgjort rolle i deres succes.

Derudover i 2017 valgte de at investere i at modernisere deres butik i Århus, som betød lavere omsætning i 2017.

De ombyggede ikke kun i Århus, men også i Mors. I Fredericia har de valgt at få en slagter i butikken som kunderne ønskede.

Til sidst har de også invisteret i nyt inventar. De har valgt at investere meget i deres butikker, som har betydet fald i omsætningen og indtjeningen. De har investeret for at kunne fremme deres fremtidige indtjening og omsætning.

I forhold til deres eksterne forhold har de skiftet leverandør efter kunders efterspørgsel. Det har dog betydet flere afskrivninger i form af udgående varer.

De har også skulle investere i nye køle og frostanlæg grundet ny lov. De har oplevet flere kunder i butikken som har vist et overskud i butikken som før lå på 6,3 mio. før skat i 2016 og som ligger på 6,8 mio. før skat i 2017.

---

Hvis vi starter med at analysere deres indtjeningsevne, kan vi se at de har haft en lille svingning i deres omsætning på omkring 1% ved 2016-2017, men den er steget tilbage i 2018.

Grundet det lille fald på 1% kan være investeringer i virksomheden ved f.eks. at moderniser butikskæderne som har gjort deres omsætning er blevet lavere derudover lukkede de også et varelager som også har trukket omsætningenned.

Dog grunden til det er steget igen, er som vi læste i artiklen, at de har fået flere kunder hvor en stor procentdel af de nye kunder kommer på grund af leverandør skiftet.

Deres vareforbrug har faldet med 2%. Det hænger oftest hånd i hånd med nettoomsætningen, men de har sænket deres vareforbrug og så stadigvæk have en forholdsvis stabil netto omsætninger over de 3 år.

Det hænger sammen med faldet i deres omkostninger som er forbundet med marketing, husleje og strøm. De bruger mindre penge på husleje og strøm da de har lukket Skanderborg varelager ned.

Deres personaleomkostninger steget i perioden og det hænger sammen med at de har valgt at ansætte flere rundt omkring i butikkerne og derudover har der stadig være personaleomkostninger selvom Skanderborg varelager blev lukket ned.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu